Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Thomas Hensler"

Doświadczenia z uruchomienia i testowania zabezpieczenia różnicowego przesuwnika fazowego DOI:10.15199/74.2018.4.4


  W ostatnich latach transmisja energii spowodowała wiele zmian w naszej sieci elektroenergetycznej. Zintegrowanie wielu odnawialnych źródeł energii zmieniło znacząco przepływy mocy. Wcześniej moc była przesyłana najczęściej z poziomów wyższego napięcia na niższe. Dziś sieci rozdzielcze również zasilają systemy przesyłowe. Dodatkowo środowisko rynku energii zmieniło się w wielu krajach, np. we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co dodatkowo zwiększa dynamikę przepływu mocy elektrycznej. Tak operatorzy systemów przesyłowych (TSO), jak i operatorzy systemów dystrybucyjnych chcą sterować przepływem mocy, jak tylko to jest możliwe. Stosując przesuwniki fazowe, możliwe jest sterowanie przepływem mocy czynnej przez zmianę kąta fazowego prądów. Choć przesuwnik fazowy jest znaczącą inwestycją dla zakładu elektroenergetycznego, zostanie ona spłacona w ciągu kilku lat dzięki dynamice rynku energii. Na rys. 1 przedstawiono PF 400 kV:100 kV w jednym z niemieckich zakładów.Aby wyjaśnić zasadę działania PF, należy cofnąć się do podstaw przesyłu mocy czynnej w liniach przesyłowych. Dla uproszczonego modelu linii, gdzie pominięto straty rezystancyjne, wpływ na przepływ mocy czynnej P w linii elektroenergetycznej ma reaktancja X oraz różnica kątów fazowych φ1 - φ2 pomiędzy dwoma końcami linii, zgodnie ze wzorem (1) Wprowadzając dodatkowe przesunięcie fazowe δ wartość można zmieniać zgodnie ze wzorem (2) = 1 2 sin( 1 - 2) = 1 2 sin( 1 - 2 + ) 24 Rok LXXXVI 2018 nr 4 OPRACOWANIA - WDROŻENIA - EKSPLOATACJA Skutek działania przesuwnika fazowego można łatwo zasymulować za pomocą ustalonego modelu sieci, tj. w poniższym przykładzie z dwoma liniami równoległymi silna linia z niską reaktancją i słaba z dwukrotnie wyższą. Bez przesuwnika fazowego podejrzewamy, że przepływ mocy będzie taki jak pokazano na rys. 2, przez linię silną (linia 1 - górna w naszej topologii), prąd jest dwukrotnie większy od płynącego przez linię słabą (lin[...]

Nowe możliwości testowania układów zabezpieczeń rozproszonych


  Z drugiej strony technologia komputerowa i komunikacja osiągnęły wysoki poziom zaawansowania, co umożliwia zastosowanie tanich rozwiązań w przypadku pojawienia się różnorodnych problemów technicznych. Dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom elektroenergetycznym, wykorzystującym techniki komunikacyjne, otrzymujemy najwydajniejsze i najbardziej selektywne rozwiązania. Szeroko stosowane zabezpieczenia linii z układem telezabezpieczeń, tj. PO TT - zapewniają szybkie wyłączenia na całej długości linii. Zabezpieczenie różnicowe jest jeszcze wydajniejsze, o ile wszystkie końce obejmujące strefę działania mogą się ciągle wymieniać wartościami prądów, co obecnie jest możliwe, nawet na duże odległości za pomocą łączy światłowodowych. Uruchamianie i testowanie rozproszonych układów zabezpieczeń powinno obejmować cały układ, ponieważ powodem błędnych działań może być kanał komunikacyjny pomiędzy końcami linii. Wydajne testowanie takich układów wymaga rozproszonej generacji napięć i prądów testowych. Wykorzystywana jest wtedy rozproszona rejestracja odpowiedzi testowanego układu w sposób zsynchronizowany. Synchronizacja wielu testerów jest możliwa nawet przy dużych odległościach, przy zastosowaniu źródła czasu bezwzględnego wysokiej precyzji tj. GPS. Jednak przeprowadzenie takich testów jest zawsze wyzwaniem, wymagającym znaczącego zaangażowania oraz narażonym na błędy, gdyż wszystkie końce obejmujące testowany układ muszą być starannie skoordynowane. Oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne możliwości komunikacyjne znacząco ułatwia przeprowadzenie testów end-to-end, a tym samym otwiera możliwość częstszego i pewniejszego ich stosowania. Symulacja scenariuszy zakłóceń Testowanie zabezpieczeń zawsze wymaga symulacji scenariuszy zakłóceń, które podawane do zabezpieczenia mają weryfikować poprawne działanie przekaźników. Prądy i napięcia przesyłane do testowanego przekaźnika są obliczane podczas symulacji zakłóceń. Przy prostych symulacjach moż[...]

 Strona 1