Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ RUSINEK"

Przyszłość zbiorczego pakowania należy do automatyzacji i robotyzacji

Czytaj za darmo! »

Wyobraźmy sobie wysokiej klasy sprzęt Hi-Fi do słuchania muzyki, ale wyposażony w głośniki bardzo kiepskiej jakości. Pomimo to, że zarówno wysokiej klasy odtwarzacz CD, jak i wzmacniacz dostarczą do głośników sygnał o wysokich parametrach, niewydolne głośniki nie pozwolą słuchaczowi na odsłuchanie muzyki ze wszystkimi efektami i w pełnym brzmieniu. To skojarzenie ze światem dźwięków pokazuje przez analogię, jak ważna jest końcówka i właściwe dopięcie każdego zintegrowanego działania, np. procesu produkcji dóbr konsumpcyjnych. Załóżmy, że przedsiębiorstwo produkujące w dużej skali towary masowe dla konsumentów jest wyposażone w nowoczesne linie wytwórcze o wysokiej wydajności, zaawansowane systemy zarządzania i wykwalifikowany personel. Jednak końcówka - linia pakowania - nie została zaopatrzona w odpowiednie maszyny i proces ten odbywa się manualnie. W takiej sytuacji producent nigdy nie osiągnie oczekiwanej wydajności, a co za tym idzie, optymalnych korzyści ekonomicznych, zaś anachroniczny sposób zbiorczego pakowania będzie stanowić wąskie gardło i hamulec wzrostu wydajności pracy. Automatyczne pakowanie produktów - zarówno jednostkowe, jak i zbiorcze - ma już wieloletnią historię w krajach wysoko rozwiniętych. Według szacunkowych danych pochodzących z rynków skandynawskich, jedynie nieco ponad 20% opakowań z tektury falistej jest formowanych bądź pakowanych w sposób manualny. Biorąc pod uwagę fakt, iż specyfika niektórych branż oraz produktów w znacznym stopniu ogranicza bądź uniemożliwia automatyzację pakowania, można postawić tezę, że blisko 100% rynku opakowań z tektury falistej w [...]

Perspektywy rozwoju rynku opakowań tekturowych w Polsce na tle prognozowanych przemian demograficznych


  Rozwój rynku opakowań z tektury falistej jest pochodną rozwoju gałęzi przemysłu i usług dóbr konsumpcyjnych, i ma charakter lokalny. Dlatego też dynamiczny wzrost rynku w okresie od początku przemian społeczno-ekonomicznych do chwili obecnej zawdzięczamy szybko rozwijającej się polskiej gospodarce. W minionym okresie głównymi motorami napędowymi rynku były 3 czynniki, tj. inwestycje, eksport i konsumpcja wewnętrzna. Zwiększenie zapotrzebowania na opakowania kartonowe spowodowane było zatem dużą dynamiką wzrostu rynku konsumpcyjnego, szczególnie branży spożywczej, chemicznej i elektrycznej. W okresie lat 90. zaczęły powstawać w Polsce prywatne fabryki wytwarzające tekturę falistą i pudełka, a największe światowe firmy z branży ulokowały tu swoją produkcję poprzez procesy inwestycji oraz prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych.O wysokiej dynamice wzrostu świadczą wskaźniki osiągnięte w ostatnich latach. W okresie 2000-2010 średnioroczny wzrost PKB wynió[...]