Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał Nowakowski"

Zalecenia układania płytek gresowych rektyfikowanych i innych

Czytaj za darmo! »

Klienci i firmy handlowe często mają do czynienia z płytkami gresowymi różniącymi się wymiarami. Z czego wynikają te różnice i jak sobie z nimi poradzić? O tym właśnie chcę napisać w artykule.SKąD BIORą SIę RóżNICE WYMIARóW? Płytki gresowe powstają z naturalnych surowców m.in. glin, skaleni, kaolinu. Na efekt końcowy ma wpływ bardzo wiele czynników m.in. rodzaj pokładu wyrobiska, z którego wydobywano dany surowiec, jednorodność złoża, skład receptury. W odniesieniu do różnic wymiarowych największy wpływ na nie ma proces kurczenia się płytek podczas wypału. Zachodzi on w temperaturze 1140-1270°C, przez 40-70 min. Wówczas płytki kurczą się o 7-9% powierzchni. Płytka, która przed wejściem do pieca ma np. 32,5 x 32,5 cm po wypaleniu może mieć wymiar np. 29,8 cm, ale też i 30[...]

Jak wybrać płytki do garażu?

Czytaj za darmo! »

Wybierając płytki, które chcemy kupić do garażu powinniśmy dobrać je głównie pod kątem właściwości i odporności na działanie czynników szkodliwych na jakie będą narażone. Cechy estetyczne mają raczej drugorzędne znaczenie. Płytki przeznaczone do garażu powinny być: n mrozoodporne - nawet jeśli garaż jest ogrzewany może zdarzyć się że zostanie gwałtownie wystudzony podczas wprowadzania/wyprowadzania samochodu. Płytki powinny więc mieć wyraźnie oznaczoną mrozoodporność na każdej paczce. symbol oznaczający mrozoodporność n odporne na zabrudzenia i plamienia - w garażu może zdarzyć się wyciek oleju z samochodu lub działanie innych środków brudzących, takich jak np. smary. Warto więc kupić płytki o wysokiej klasie odporności na zabrudzenia oraz odporne na działanie środk[...]

Budynek Sądu Rejonowego w Opocznie

Czytaj za darmo! »

Sąd Rejonowy w Opocznie poddano gruntownej modernizacji i roz budowie w wyniku czego powstał budynek o wysokich walorach estetycznych i użytkowych, który niczym nie odbiega od współczesnego nowoczesnego budownictwa. W inwestycji zastosowano płytki gresowe różnych formatów pochodzące z wielu kolekcji Ceramiki Nowa Gala S.A. Na podłogach korytarzy i holi zastosowano kolekcję szkliwioną Orientale (OR06) głównie w formacie 60 × 60 cm, a w celu urozmaicenia w niektórych miejs cach ułożono płytki 30 × 30 cm i 30 × 60 cm. Na podjazdach dla wózków inwalidzkich oraz pochyłych podejściach położono płytki z kolekcji Quarzite (QZ01) 30 × 30 cm o powierzchni strukturalnej i antypoślizgowości R11 (fotografia 1). Ściany w całym gmachu do wysokości ok. 1,20 m, za wyjątkiem sal ro[...]

Odporność płytek ceramicznych na oddziaływanie związków chemicznych

Czytaj za darmo! »

Chemoodporność określa odporność płytek ceramicznych na kontakt z substancjami chemicznymi, zwłaszcza z kwasami, zasadami i roztworami soli. Parametr ten jest istotny w przypadku zastosowania płytek w zakładach przemysłowych, w szczególności przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego oraz w szpitalach, na basenach oraz wszędzie tam, gdzie występuje kontakt z agresywnymi związkami chemicznymi. Należy podkreślić, że większą chemoodporność od gresu szkliwionego ma gres porcelanowy barwiony w masie. Działanie środowiska agresywnego może mieć różny stopień nasilenia, dlatego płytki ceramiczne podzielono na trzy klasy w zależności od odporności na działania kwasów, zasad i środków domowego użytku (tabela 1 i 2 oraz rysunek 1 i 2). W praktyce problemy z odporności[...]

Uszkodzenia okładzin z płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Uszkodzenia okładzin z płytek gresowych w większości przypadków są wynikiem złego lub niestarannego wykonawstwa, a także projektu niezgodnego z wymogami sztuki budowlanej. Przed przystąpieniem do naprawy uszkodzonej okładziny ceramicznej należy określić przyczynę zaistniałego problemu. Może się okazać, że jest nią niewłaściwe przygotowanie podłoża. Wówczas sama wymiana popękanych lub odpadających płytek niewiele pomoże, ponieważ nieusunięcie pierwotnego źródła usterek spowoduje ponowne uszkodzenia. Mniejszy problem stanowi sytuacja kiedy płytki ceramiczne zostały uszkodzone mechanicznie lub za sprawą innego czynnika niszczącego oddziałującego tylko na tę powierzchnię. W takim przypadku naprawa ogranicza się do wymiany płytek. Oczywiście może się okazać, że przyczy[...]

Antypoślizgowość płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Antypoślizgowość to zdolność posadzki do przeciwdziałania poślizgowi na określonej powierzchni. Klasa antypoślizgowości wyrażana jest symbolem R. Im większa wartość tego parametru, tym płytka jest bardziej antypoślizgowa. Norma DIN 51097 określa pięć stopni (R9 - R13) narażenia na niebezpieczeństwo poślizgu. Płytki o właściwościach antypoślizgowych trzeba układać na posadzce w łazience, na schodach, na tarasach i balkonach, a także ciągach komunikacyjnych, przy wejściu i wyjściu z budynku. Czynniki, które zwiększają ryzyko wywrócenia, to m.in.: rozlana ciecz, wnoszenie na butach wody, błota i śniegu oraz występowanie obciążeń np. podczas przenoszenia ładunków. Płytki gresowe polerowane nie są antypoślizgowe. Wypolerowana powierzchnia sprzyja poślizgowi i dlatego nie należy układać takich płytek ceramicznych w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko poślizgnięcia się. W przypadku płytek ceramicznych wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje klas antypoślizgowości: R + wartość, np. R10 w odniesieniu ? ? do pomieszczeń, w których chodzi się w obuwiu (tabela 1); ??A, B, C, tzw. test na mokrą stopę w odniesieniu do pomieszczeń, w których chodzi się boso, np. basen (tabela 2). W tabeli 2 przedstawiono wymagania dotyczące stosowania płytek o odpowiedniej klasie antypoślizgowości w poszczególnych pomieszczeniach [...]

 Strona 1