Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Gryko"

Efektywność i celowość wdrożenia w kraju elektrycznych napędów samochodów DOI:10.15199/74.2016.8.7

Czytaj za darmo! »

Effectiveness and usefulness of introducing electric drive cars Niedawno krajowe media ogłosiły informację o innowacyjnym i ambitnym planie wicepremiera M. Morawieckiego, przewidującym wyposażenie, co najmniej miliona samochodów w napędy elektryczne, zasilane z baterii akumulatorów. Akumulatory będą ładowane z krajowej sieci elektroenergetycznej. Program ma zostać wdrożony w ciągu najbliższych kilku lat. Poniżej podjęto próbę analizy efektywności ekonomicznej i ekologicznej tego przedsięwzięcia, opartą na szacunkowych obliczeniach przykładowych. Uproszczona analiza, która ma charakter poglądowy, przyjmuje pewne założenia upraszczające oraz nie uwzględnia niektórych czynników, jak emisja innych odpadów, oprócz CO2. Zalety napędu spalinowo-elektrycznego samochodów Silniki spalinowe stosowane w napędach samochodów mają pewne niedoskonałości. W pewnych warunkach silniki te zużywają znacznie więcej paliwa niż w czasie normalnej, płynnej jazdy. Dzieje się to w następujących przypadkach: - gdy uruchamiamy zimny silnik, to zużycie paliwa jest znacznie wyższe aż do osiągnięcia przez silnik normalnej temperatury roboczej, - gdy następuje przyspieszanie samochodu, czyli gdy silnik pracuje przy prędkości obrotowej niższej (lub wyższej) od zalecanej jako najlepszej. Konstruktorzy współczesnych napędów starali się wyeliminować te wady, stosując do napędu samochodów równolegle silnik spalinowy oraz silnik elektryczny. Jest to tzw. napęd hybrydowy. Silnik elektryczny jest wykorzystywany w tych przypadkach, w których silnik spalinowy zużywa dużo paliwa. Dzieje się to w czasie rozruchów i rozpędzania pojazdu. Jednocześnie silnik spalinowy jest podgrzewany, aby w czasie przejścia do płynnej jazdy z napędem spalinowym nie występowało wyższe zużycie paliwa zimnego silnika. Silnik elektryczny samochodu jest zasilany z baterii akumulatorów. Sprawność energetyczna napędu z użyciem silnika elektrycznego jest bardzo wysoka. Napęd elektryczny ma równi[...]

Bocznikowanie zwarć jednofazowych w sieci SN z układem gaszenia zwarć przemijających DOI:10.15199/74.2018.3.6


  Sieć SN, w której występują źródła lokalne przyłączone do linii SN oraz źródła po stronie nn stacji SN/nn przyłączonej do linii SN (rys. 1), zachowuje się specyficznie przy jednofazowych zwarciach z ziemią. Przy pominięciu upływności czynnej linii RY0= ∞, rezystancji dławika kompensacji RK= 0 oraz indukcyjności przejścia do ziemi XZ= 0 oraz wprowadzając rezystancję wymuszającą składową czynną prądu zwarcia RCZ, zależność na prąd w miejscu zwarcia (rys. 1) wyraża się wzorem (1) gdzie: XK - reaktancja dławika, RCz - rezystancja wymuszania składowej czynnej prądu, XC0 - reaktancja pojemnościowa sieci zasilanej z GPZ, RZ - rezystancja przejścia do ziemi, E - napięcie fazowe zasilania, IZ - całkowity prąd w miejscu zwarcia, IC, I5;C - prądy pojemnościowe, ILR - prąd wymuszany kompensacji ze składową czynną. Na rys. 1 pokazano rozpływ składowych pojemnościowej oraz wymuszanej całkowitego prądu zwarcia. Po wyłączeniu zwarcia przez zabezpieczenie linii EAZ 1 w GPZ nastąpi przerwanie zasilania zwarcia z rozdzielni SN, czyli prądów I1;C oraz I2;C (rys. 1). Nastąpi również przerwanie prądu wymuszanego ILR kompensacji i prądu składowej czynnej. Po wyłączeniu linii przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe mogą zaistnieć dwa przypadki. Przypadek pierwszy zachodzi wówczas, gdy po wyłączeniu linii w GPZ moc wytwarzana Z Cz K C C K C Cz z LR C C R R j X X X X jX R I I I I I E + + - - = + + = = 3 (3 ) ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 3 0 0 0 5; 0 Dr inż. Jerzy Gryko (jerzygryko@gmail.com) - JG Consult, Michałowo Rys. 1. Prądy pojemnościowe IC, I5;C oraz prąd wymuszany ILR przy zwarciu jednofazowym w sieci skompensowanej SN z układem wymuszania składowej czynnej prądu zwarcia Fig. 1. Capaciti[...]

Nowe rozwiązania usprawniające kierowanie pracą sieci nN i SN DOI:10.15199/74.2017.2.4


  Od pewnego czasu następuje stopniowe wdrażanie w sieciach rozdzielczych SN oraz nN elementów optymalizujących sterowanie pracą, np. tworzenie sieci inteligentnych. Warunkiem podstawowym optymalizacji pracy jest wiedza o sieci, czyli znajomość jej stanu w każdej chwili. Wiedza ta powinna obejmować, co najmniej: - napięcia u odbiorców, w możliwie najszerszym zakresie, - rozpływy mocy w sieciach nN i SN, w tym wiedza o generacji lokalnej, - bieżące zużycie energii u odbiorców, - przekroczenia wartości dopuszczalnych w elementach sieci (z uwzględnieniem warunków przed wystąpieniem przekroczenia oraz innych czynników, np. atmosferycznych). W stanach zakłóceniowych powinny być dostępne informacje dotyczące, co najmniej: - rodzaju zakłócenia, miejsca jego wystąpienia oraz zagrożeń dla otoczenia wskutek zakłócenia, - możliwości zasilania rezerwowego do czasu usunięcia zakłócenia, - ewidencji czasu i wartości niedostarczonej energii wskutek zakłócenia, - ewidencji czasu i wartości niedostarczonej energii wskutek planowych odstawień w celach zabiegów profilaktycznych lub przyłączania nowych odbiorców. Na podstawie wiedzy o stanie sieci mogą być realizowane podstawowe procesy sterowania jej pracą, w tym: utrzymanie napięć u odbiorców w zakresie dopuszczalnym, minimalizacji strat przesyłowych czy też tworzenie układów połączeń sieci typu drzewo, zapewniających możliwie wysoką niezawodność zasilania. Do tych procesów należy zaliczyć przełączenia w stanach zakłóceń zapewniające minimum przerw w zasilaniu odbiorców. Aktualna wiedza o stanie sieci nie pozwala na pełną i efektywną realizację procesów optymalizacji. Metody i algorytmy estymacji stanu sieci nie mogą być skuteczne z powodu braku wiarygodnych danych. W konsekwencji, w warunkach braku pewnych danych wejściowych, nie można wdrażać procesów optymalnego sterowania ich pracą. Od pewnego czasu realizuje się w kraju program instalacji liczników pomiaru energii u odbiorców oraz w sta[...]

 Strona 1