Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Biegalski"

Aplikacja GML Factory przeznaczona do kontroli plików GML DOI:


  Od prawie trzech lat obowiązują przepisy rozporządzeń w sprawie mapy zasadniczej, BDOT500, a także w sprawie GESUT, ponadto od 2012 roku aktualne są rozporządzenia w sprawie podstawowej i szczegółowej osnowy geodezyjnej. W treści tych rozporządzeń zawarto między innymi schematy aplikacyjne UML opisujące budowę różnych baz danych, schematy aplikacyjne dla plików GML, modele danych opisujące warunki dla różnych obiektów i ich atrybutów. Same rozporządzenia stawiają wymagania dotyczące aktualizacji, udostępniania i wymiany danych zgodnie z powyższymi specyfikacjami. Użytkownicy PZGiK, zarówno po stronie administracji, jak i po stronie wykonawców prac geodezyjnych, wymieniają się plikami GML. W ramach tej wymiany, powinna być kontrolowana jakość danych przy zastosowaniu jednolitych zasad kontrolnych. Kontroli takiej nie może[...]

 Strona 1