Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH ZAWIEJSKI"

Zastosowanie materiałów kompozytowych jako kierunek rozwoju maszyn roboczych DOI:10.15199/148.2017.7-8.4


  Najbardziej dynamicznie rozwijające się obszary w branży maszyn do robót ziemnych i budowlanych można uporządkować w pewne grupy tematyczne. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia wspomagania automatyzacji i autonomii pracy maszyn do robót ziemnych. Jest ona szczególnie rozpowszechniona przez światowych producentów, ponieważ pozwala, w bardzo przekonujący potencjalnego nabywcę sposób, wykazać przewagę konkretnej maszyny nad konkurencją. Drugi obszar tendencji rozwojowych obejmuje telemetrię, diagnostykę i zarządzanie maszynami. Wymienione zagadnienia z pozoru mogą wydawać się odległe od siebie, jednak dzięki rozwojowi branży IT zostały zintegrowane w gotowe rozwiązania ułatwiające pracę przy dużym parku maszyn. Trzecim obszarem rozwoju maszyn roboczych są napędy, gdzie głównym impulsem wymuszającym zmiany są zaostrzające się regulacje ekologiczne. Zjawisko automatyzacji pracy maszyn roboczych ma swoje początki w latach siedemdziesiątych XX wieku [1]. Rozwój w tej dziedzinie był stymulowany w szczególności przez postęp w obrębie mikroprocesorów, a także postęp hydraulicznych układów napędu mechanizmów maszyn. Podstawowe systemy wspomagające pracę przetwarzają sygnały z czujników pomiarowych rozlokowanych w maszynie, aby po ich przeliczeniu wg algorytmów dać wskazanie operatorowi, które pomoże mu wykonać właściwy ruch roboczy. Zaawansowane systemy ingerują w ruchy maszyny, łącząc je i korygując, wyręczając operatora częściowo, a najnowszą tendencją jest zupełne wyeliminowanie operatora. W praktyce wszyscy liczący się producenci maszyn roboczych oferują mniej lub bardziej zaawansowane systemy mechatroniczne wspomagające pracę maszyny. Rozwój elektronicznego sterowania zmienił nie tylko układy robocze maszyn, ale również pełny układ napędowy. Takie sterowniki odpowiadają obecnie za pracę silnika, skrzyni biegów, a także układu hydrauliki siłowej. Dzięki możliwości przesyłania danych, które są zbierane przez te liczne sterowniki, [...]

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPOZYTOWYCH DO WYTWARZANIA ELEMENTÓW MASZYN MONTAŻOWYCH DOI:


  Dziedzina zajmująca się budową maszyn i urządzeń automatyzujących produkcję i montaż stanowi bardzo specyfi czny obszar prac projektowo konstrukcyjnych oraz wykonawczych. Automaty montażowe są wykonywane najczęściej na specjalne zamówienie. Ich zadaniem jest spełnianie ściśle określonych wymogów produkcji w konkretnym zakładzie produkcyjnym. Dlatego też nawet pozornie zbliżone automaty, które przeznaczone są do wykonywania tych samych operacji, projektowane są dla konkretnego odbiorcy. Różnice i specyfi czne rozwiązania mogą wynikać z wielu względów związanych z warunkami panującymi w docelowym zakładzie. Wpływ na ostateczny kształt maszyny mają takie czynniki jak gabaryty miejsca użytkowania, przystosowanie do współpracy z innymi urządzeniami oraz warunki zasilania. Istnieją również ograniczenia i wymogi wynikające ze specyfi ki półproduktów, które są przez maszynę obrabiane. Zdarza się, że niewielkie różnice wynikające np. z technologii wykonania półproduktów mają znaczący wpływ na automat realizujący procesy produkcyjne. Dlatego wymagane jest indywidualne podejście do każdego urządzenia automatyzującego procesy produkcyjne. Automat produkcyjny powinien wykonywać szereg czynności w odpowiedniej sekwencji. Są to operacje takie jak: podawanie elementów, orientacja detali, POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPOZYTOWYCH DO WYTWARZANIA ELEMENTÓW MASZYN MONTAŻOWYCH Capabilities of modern composites technologies in industrial assembling equipment parts manufacturing Wojciech ZAWIEJSKI S t r e s z c z e n i e: Nowoczesne technologie kompozytowe pozwalają na coraz szersze wykorzystanie tego typu materiałów. Wykorzystanie kompozytów staje się coraz bardziej opłacalne. Decydujące są tu dwa aspekty. Po pierwsze właściwości wyrobów kompozytowych dają im przewagę pod wieloma względami w stosunku do elementów metalowych. Po drugie, rachunek ekonomiczny wygląda coraz lepiej, dzięki rozwojowi technologii oraz branży oferu[...]

Koncepcja zastosowania materiałów kompozytowych w osprzęcie maszyn roboczych DOI:10.15199/148.2019.1.2


  W skład osprzętów roboczych współczesnych maszyn do robót ziemnych czy też budowlanych wchodzi wiele różnorodnych elementów składowych. Wśród nich można wytypować pewne grupy elementów, które mogą być wykonywane z materiału kompozytowego zamiast stosowanej dotychczas stali. Pierwszą grupą takich elementów są wysięgniki i ramiona do koparek hydraulicznych. Wykonanie takich konstrukcji z kompozytów spowoduje znaczące zredukowanie ich masy, a w efekcie poprawi parametry eksploatacyjne maszyny. Zmiana technologii dla takich elementów może otworzyć nowe możliwości w dziedzinie projektowania, wzornictwa, estetyki i funkcjonalności maszyn roboczych. Dostępne staną się zupełnie nowe formy. Najbardziej interesujące, ze względu na wykonanie z kompozytów, są wysięgniki i ramiona o przedłużonym zasięgu. W takich osprzętach redukcja masy będzie najbardziej istotna dla stateczności maszyny. Wymagana sztywność konstrukcji będzie możliwa do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu zbrojenia z włókien węglowych, w tym również warstw jednokierunkowych, bez przeplotu, które poprawią właściwości elementu w trakcie zginania. Należy uwzględnić fakt, że ostatecznie wymagana sztywność konstrukcji zostanie osiągnięta w wyniku przeprojektowania geometrii wysięgnika i dobrania układu zbrojenia ścian struktury do panujących w nich naprężeń Kolejną grupą elementów osprzętu, w których zastosowanie mogą znaleźć materiały kompozytowe, są łyżki ładowarkowe. Należy liczyć się z problemami zużycia abrazyjnego takich konstrukcji. Jednakże w zastosowaniach do mało abrazyjnych materiałów, o małym ciężarze właściwym, wykorzystanie lekkiej łyżki może przynieść korzyści związane z energochłonnością cyklu pracy i emisją. Takie materiały to np.: trociny, siano, biomasy, sieczka ze słomy. Łyżki kompozytowe nie powodują ryzyka iskrzenia podczas pracy. Dzięki odporności korozyjnej mogą znaleźć zastosowanie w pracach w środowisku mokrym, solankowym. Łyżka wykonana z kompozyt[...]

 Strona 1