Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mykhaylo Pashechko"

Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B

Czytaj za darmo! »

Współczesny przemysł jest uzależniony od rozwoju nowych innowacyjnych technologii pozwalających zwiększyć wydajność produkcji przy jednoczesnej minimalizacji jej kosztów. Szczególnego znaczenia nabierają problemy związane z trwałością maszyn i urządzeń przy jednoczesnym oszczędnym wykorzystaniu materiałów do ich wykonania [1]. Najczęstszym rozwiązaniem jest ochrona roboczych powierzchni elementów maszyn i urządzeń pracujących tarciowo. Otrzymywanie na nich powłok z określonymi właściwościami funkcjonalnymi jest uzasadnione względami ekonomicznymi [2÷5]. Jednym z rozwiązań jest wykorzystywanie odpornych na zużycie powłok eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr [6, 7]. Układy o charakterze eutektycznym uzyskuje się między innymi w stopach; Fe-C, Fe-B, Fe-Mn-C, Fe-Cr-C, Fe-Ni-C, Fe-Mn-C-B, Fe-Mn-C-B-Si, Ni-Cr-B-C. Tworzenie obszarów eutektycznych jest spowodowane oddziaływaniem takich pierwiastków, jak Fe, Mn, C, B. Przy ich otrzymywaniu powinno dążyć się do zwiększania plastyczności warstw wierzchnich przy zapewnieniu dużej twardości. Osiąga się to przez stopowanie pierwiastkami zwiększającymi twardość i plastyczność powłok. Właściwości tribologiczne poprawiają występujące w strukturze stopów węgliki oraz borki żelaza i chromu Fe3C, Fe2B, FeB, Cr7C3, Cr2B. Wykorzystanie ich jako dyspersyjnych faz wzmacniających stop wynika z ich dużej twardości, odporności na zużycie i korozję oraz stabilności termicznej. Dodatek manganu zwiększa plastyczność węglika żelaza Fe3C przez formowanie złożonego węglika Fe0,4Mn3,6C. Bardzo perspektywiczne jest otrzymanie tych materiałów w postaci proszków przeznaczonych do produkcji elektrod lub drutów proszkowych stosowanych do napawania [6÷8]. Napawanie GMA jest stosowane do nakładania warstw o specjalnych właściwościach użytkowych lub odtwarzania kształtu przedmiotów o małych lub średnich wymiarach ze stali niskowęglowych i niskostopowych, staliw, żeliwa, stopów miedzi i aluminium. Materiały stosowane do[...]

Combined method for surface hardening of P6M5 steel by deposition of N + Ti and N + Cr diffusion coatings and selective laser post-treatment of substrate DOI:10.15199/28.2019.1.2


  1. INTRODUCTION Protective coatings for machine elements and tools are widely used at present time in order to improve their performance and to expand service life [1÷4]. Studies and researches at recent years are focused on improvement of properties of known and new types of coatings and technologies of coatings deposition, expanding the range of materials for surface treatment. To strengthen tool steels, the nitriding is widely used, and particularly for high-speed steel P6M5 (analogues -X82WMoCrV6-5-4, SW7M). However, nitriding process has its essential drawbacks: the duration of treatment, low quality of surface finishing, lack of durability under heavy loads. In [5÷9] authors show that laser treatment of steel under certain conditions can significantly improve tribological properties of various coatings on steels. A promising method of improving the wear resistance tool steels is deposition of selective composite coatings using concentrated energy sources [10]. Industrial enterprises use mono- and multilayered coatings deposited on steels and cemented carbides surfaces. The strengthening effect is often achieved by chemical compounds of IV-VI group’s elements (titanium carbide TiC, titanium nitride TiN, titanium boride TiB2 etc.). Various composite coating on steels combine high strength and chemical stability, corrosion and wear resistance, low friction factor [11]. It also was investigated a phase composition and structure of multilayer coatings deposited over a diffusion barrier — a thin intermediate layer composed of carbides and nitrides of titanium, vanadium, chromium [12]. The technology of chemical heat treatment for current research combines two processes — nitriding and subsequent diffusion metallization. This, as it will be proved, significantly increases the wear resistance of steels in modes of sliding friction and abrasive wear. However, this process has some drawbacks. The metallization i[...]

 Strona 1