Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Adam Tarniowy"

Lateksy, dyspersje i żywice polimerowe - rozwiązania dla przemysłu

Czytaj za darmo! »

W dniu 25 czerwca br. w sali konferencyjnej Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej (CBMZ) w Oświęcimiu odbyło się seminarium naukowo-techniczne, poświęcone przemysłowemu wykorzystaniu lateksów, dyspersji i żywic polimerowych. Organizatorem seminarium był oświęcimski Oddział Kauczuków i Tworzyw Winylowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IIMPiB) a współorganizatora[...]

Zabezpieczanie elewacji przed korozją mikrobiologiczną DOI:10.15199/33.2015.09.03


  Problematyka niszczenia materiałów i konstrukcji budowlanych przez bakterie i grzyby oraz sposób zapobiegania tymprocesomto jedno z istotnychwyzwańwspółczesnej chemii budowlanej. Powszechnie stosowaną metodą ochrony budowli przed czynnikami atmosferycznymi i klimatycznymi jest nakładanie odpowiednich wypraw tynkarskich oraz farb elewacyjnych.Wartykule przedstawiono aktualny stanwiedzy na temat zabezpieczania farb i tynków przed korozją mikrobiologiczną. Farby i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie Farby i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na bazie spoiw polimerowych znajdują coraz większe grono zwolenników ze względu na: niską cenę; łatwość aplikacji; duży wybór faktur powierzchni (drapana, pełna, modelowana itd.); możliwość doboru rodzaju wyprawy do właściwości podłoża; bogatą paletę kolorów. Są one jednak najbardziej narażone na korozjęmikrobiologiczną. Ze względu na rozwinięty systembarwienia mas tynkarskich, farby elewacyjne (fasadowe) stosuje się dosyć rzadkowprzypadku nowych elewacji, natomiast podczas renowacji istniejących zyskują coraz większą popularność. Zasady doboru farby fasadowej w przypadku nowego budynku są bardzo proste - jaki jest rodzaj tynku, taką należy zastosować farbę fasadową. Najpopularniejsze rodzaje stosowanych obecnie tynków cienkowarstwowych to: akrylowe; silikonowe; silikatowe. Tynki mineralne, ze względów aplikacyjnych i użytkowych, stosowane są rzadziej, ale z każdym rokiemcieszą się coraz większą popularnością.Wtabeli 1 porównano właściwości tynków fasadowych, a w tabeli 2 przedstawiono ich zalety i wady. W przypadku farb fasadowych stosowanych w celu renowacji starej fasady mamy nieco szersze pole manewru i nie musimy ściśle stosować się do zasady, jaki rodzaj podłoża, taka farba elewacyjna. W tym wypadku należy respektować zalecenia producentów poszczególnych rodzajów farb. Czynniki, które mają wpływ na wybór odpowiedniej farby, to: ● planowany koszt inwestycji; ● rodzaj podł[...]

Wydzielanie wyższych kwasów tłuszczowych z ubocznego produktu rafinacji olejów roślinnych (soapstock) DOI:10.15199/62.2018.3.9


  W ostatniej dekadzie obserwowano intensywny przyrost światowej produkcji olejów roślinnych. Jest to ściśle związane z większym zapotrzebowaniem konsumentów na oleje jadalne, jak również z rozwojem przemysłowej produkcji biodiesla1). Do produkcji olejów roślinnych na skalę przemysłową wykorzystuje się głównie metodę tłoczenia na gorąco i ekstrakcję oleju przy użyciu rozpuszczalnika. Tak uzyskany surowy olej musi zostać poddany rafinacji w celu usunięcia wyższych kwasów tłuszczowych (WKT), a także innych związków wpływających negatywnie na jakość produktu oraz zdro- Over the last decade it has been observed that the world production of plant oils has significantly increased. It is closely connected with the greater consumers demand for edible oils and with the development of the industrial production of biodiesel. In order to start the massproduction of plant oils, the producers use the method of hot pressing and extracting the oil with the aid of a solvent1). The raw oil which is obtained in this way has to undergo the process of refinement in order to remove long-chain fatty acids and other compounds which have a negative influence on the product quality and the consumers' health2). As the demand for plant oils grows, the amount of side products also increases. One of such substances is soapstock, which is formed in the process of the deacidification of plant oil with soda lye. That is why it is necessary to search for ways to use soapstock as well as for methods allowing to obtain from it more valuable compounds, which will make it possible to find the appropriate usage for such a large amount of generated waste. Soapstock is a mixture of lipids (fatty acids, glycerides 388 97/3(2018) Dr hab. inż. Paweł KIEŁBASA w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a w 2011 r. stopień doktora habili[...]

 Strona 1