Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATSUMI KANEKO"

Adsorpcyjne właściwości mikroporowatych struktur aktywowanych włókien węglowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie doświadczalnych izoterm adsorpcji azotu i benzenu scharakteryzowano za pomocą równań Dubinina-Raduśkievica i Jarońca-Chomy adsorpcyjne właściwości aktywowanych włókien węglowych. Przedstawiono (analitycznie i graficznie) funkcje charakteryzujące strukturalną i energetyczną niejednorodność mikroporów tych stosunkowo nowych adsorbentów węglowych. Funkcje te znacznie wzbogacają charakterystykę adsorpcyjnych właściwości badanych materiałów. Umożliwiają one m.in. ilościowe określenie zmian adsorpcyjnych właściwości aktywowanych włókien węglowych w stosunku do różnych adsorbatów. Aktywowane włókna węglowe są stosunkowo nowymi i atrakcyjnymi adsorbentami węglowymi. Jednakże produkcja tych wysoko wydajnych adsorbentów wykluczających lub minimalizujących opory przenoszenia masy oraz charakteryzujących się dobrymi adsorpcyjnymi właściwościami jest trudnym zadaniem technologicznym. Węglowe adsorbenty mogą być stosowane w rozmaitych formach tekstylnych lub w postaci nietkanego materiału o małym oporze hydrodynamicznym. Umożliwia to użycie cienkich warstw adsorpcyjnych do oczyszczania szybko przepływającego strumienia gazu lub cieczy11. Aktywowane włókna węglowe są coraz powszechniej wykorzystywane w filtrach powietrza2’, maskach przeciwgazowych3*, klimatyzatorach powietrza2’ i w urządzeniach do uzdatniania wody2'31. Pojemność adsorpcyjna filtrów papierosowych z aktywowanych włókien węglowych4’ jest znacznie większa niż pojemność filtrów wytworzonych z octanu celulozy. Z aktywowanych włókien węglowych produkuje się także odzież ochronną używaną w fabrykach chemicznych w skrajnie szkodliwych warunkach2'5’. Włókna te - jak wynika z doniesień zawartych w literaturze - są bardzo obiecujące jako nośniki katalizatorów3 T 5 , 6 1 (platyny, palladu, rutenu i rodu) osadzanych w postaci metalicznej lub w postaci związków chemicznych. Właściwe użycie aktywowanych włókien węglowych - np. do oczyszczania [...]

Badanie energetycznej niejednorodności aktywnych włókien węglowych modyfikowanych związkami miedzi i żelaza

Czytaj za darmo! »

Niskotemperaturowe izotermy adsorpcji azotu wykorzystano do badania energetycznej niejednorodności i mikroporowatości aktywnych włókien węglowych otrzymanych z celulozy i paku - zarówno nie modyfikowanych, jak i modyfikowanych za pomocą wodorotlenku miedzi (II) i uwodnionego tlenku żelaza (III). Energetyczną niejednorodność tych materiałów charakteryzowano, stosując funkcję rozkładu potencj[...]

 Strona 1