Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA M. GLICE"

Zastosowanie metody IR do kontroli międzyoperacyjnej w syntezie estru "kwasu floksacynowego", kluczowego półproduktu w procesie wytwarzania antybiotyków fluorochinolonowych III generacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę IR, zastosowaną do kontroli międzyoperacyjnej i badania wieloskładnikowych mieszanin reakcyjnych w opracowanej w Instytucie Farmaceutycznym technologii otrzymywania estru "kwasu floksacynowego" - kluczowego półproduktu w syntezie antybiotyków fluorochinolonowych III generacji. Two FT-IR methods were developed for monitoring and controlling simultaneous changes contents[...]

Walidacja metody HPLC stosowanej dla kontroli procesu mycia aparatury przy wytwarzaniu substancji farmaceutycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki optymalizacji i walidacji metody HPLC użytej do oznaczania substancji czynnych w procesach mycia aparatury użytej przy produkcji substancji farmaceutycznej. Przedyskutowano parametry optymalizacji i walidacji. The high-performance liq. chromatog. used for detn. of residual active substances during cleaning apps. for pharmaceutical prodn. was optimized and validated. The[...]

Polimorfizm maleinianu rosiglitazonu. Fakty i mity

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie popularnego preparatu przeciwcukrzycowego maleinianu rosiglitazonu opisano, jak zjawisko polimorfizmu substancji czynnej leku może być wykorzystane przez niektóre firmy do prób manipulacji patentowych. On the example of rosiglitazone maleate, a popular drug for diabetes, it was shown how the polymorphism of the active pharmaceutical ingredient of a drug can be used as a pote[...]

 Strona 1