Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW GÓRSKI"

Z półki księgarskiej - I. Iszczuk, M. Bratyczak, I. Astachowa, J. Machynskyy, E. Lebedew POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-ROSYJSKI SŁOWNIK Z ZAKRESU TRIBOLOGII I ŚRODKÓW SMAROWYCH


  Międzynarodowa współpraca w obszarach paliw silnikowych oraz środków smarowych wymaga dostępności precyzyjnych narzędzi do porozumiewania się między naukowcami, inżynierami i handlowcami. Narzędziami takimi są m.in. specjalistyczne słowniki techniczne. Z praktycznego punktu widzenia, szczególnie istotną jest możliwość porozumiewania się w najważniejszych językach współczesnej techniki, jakimi są języki angielski, niemiecki i rosyjski. W dostępnych słownikach ogólnych i technicznych, słownictwo z zakresu recenzowanego słownika ograniczone jest do terminów podstawowych. Poszczególne terminy w takich słownikach bywają definiowane i tłumaczone na język polski mało precyzyjnie, a niekiedy nawet niezgodnie z duchem współczesnego, technicznego języka polskiego. Prowadzącym współpracę międzynarodową, sytuacja taka stwarza poważne problemy prawne, handlowe oraz techniczne. Warunkiem porozumienia jest jednakowe rozumienie przez wszystkie strony znaczeń poszczególnych terminów. Techniczny język polski wykazuje wiele[...]

Eter dimetylowy. Perspektywiczne paliwo do silników z zapłonem samoczynnym?

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe właściwości eteru dimetylowego (DME), jako gazowego paliwa o wszechstronnym zastosowaniu, zwłaszcza jako paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (CI). DME może być produkowany z surowców kopalnych: węgla kamiennego o niskiej jakości, węgla brunatnego, gazu ziemnego, a także z biogazu i biometanolu oraz innych surowców. Ze względu na małą emisję CO2, tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM), tlenku węgla (CO), tlenków siarki (SO2), lotnych węglowodorów (HC) i innych związków toksycznych, tworzących się w procesach spalania paliw, DME jest uznawany, jako paliwo "czyste". Systemy dystrybucji DME oraz zasilania silników CI są zbliżone do stosowanych w przypadku LPG. Ze względu na duże zasoby w Polsce węgla kamiennego o niskiej jakości oraz konieczno[...]

Koncepcja wymagań jakościowych do eteru dimetylowego (DME) stosowanego jako paliwo silnikowe

Czytaj za darmo! »

Jednym z kierunków prac badawczych, obecnie realizowanych w IPiEO, są działania zmierzające do wypracowania koncepcji wprowadzenia eteru dimetylowego (DME), jako alternatywnego, gazowego biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym (CI). Jednym z problemów, jaki musi być rozwiązany na drodze do tego celu jest opracowanie wymagań jakościowych na DME. W artykule przedstawiono koncepcję takich wymagań, opracowaną na podstawie danych literaturowych oraz wiedzy autorów z zakresu konwencjonalnych paliw silnikowych. Punktem wyjścia do opracowania wymagań były wymagania na analogiczne paliwo gazowe (LPG) do silników z zapłonem iskrowym (SI). Standard quality requirements for Me2O used as motor fuel were proposed. In particular, detn. of purity, d., vapour pressure at 40°C, conten[...]

 Strona 1