Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz ORZECH"

Porównanie sprawności napędu wyposażonego w silnik indukcyjny i reluktancyjny DOI:10.15199/48.2016.08.64

Czytaj za darmo! »

Rozwój algorytmów sterowania silnikami elektrycznymi przyczynił się do rozwoju napędu elektrycznego opartego o silniki reluktancyjne. Konstrukcja, charakteryzująca się brakiem obwodu wzbudzenia daje tu podstawę do dyskusji na temat zwiększonej sprawności, w stosunku do silnika indukcyjnego. W niniejszym artykule przedstawiono badania porównawcze sprawności napędu wyposażonego w silnik synchroniczny reluktancyjny oraz silnik indukcyjny, obciążanych stałym momentem. Abstract. Development of algorithms for control of electric motors contributed to a development of electric drive based on reluctance motors. The design of motor without induction circuit gives a reason for discussion on increased efficiency of this motor in comparison with efficiency of induction motor. Comparative tests of efficiency of drive equipped with synchronous reluctance motor and drive equipped with induction motor, both of constant torque, are presented. (Assessment of efficiency of drive equipped with induction motor and drive equipped with reluctance motor) Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, silnik synchroniczny reluktancyjny, przekształtnik energoelektroniczny, sprawność. Keywords: induction motor, synchronous reluctance motor, power electronic converter, efficiency. Wstęp Rozwój energoelektroniki w zakresie zaawansowanych metod sterowania wektorowego wpłynął znacząco na efektywność użytkowania silników indukcyjnych. Wspomniany rozwój metod sterowania implementowany w nowoczesnych procesorach sygnałowych umożliwił rozwój technologiczny napędów elektrycznych, które do tej pory nie były powszechnie stosowane. Przykładem, może być znany od dawna silnik reluktancyjny, jednak dopiero od początku XXI wieku użytkowany dzięki zaistniałym możliwościom sterowania. Budowa silnika reluktancyjnego charakteryzuje się brakiem obwodu wzbudzenia oraz jawnobiegunowością [1]. Dzięki temu, jego konstrukcja mechaniczna jest prostsza niż konstrukcja klasycznego silnika indukcyjne[...]

Monitorowanie procesu badawczego jako forma zapobiegania potencjalnym niezgodnościom

Czytaj za darmo! »

Dużym atutem prawidłowego nadzoru i monitorowania potencjalnych niezgodności jest wdrożenie w firmie podejścia procesowego.W artykule przybliżono temat potencjalnych niezgodności oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą niepożądane zjawiska występujące podczas realizacji projektu. Opisano spostrzeżenia wynikające z wieloletniej praktyki auditorskiej autorów niniejszego artykułu. Z uwagi na obszerność zagadnienia skupiono się na zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń oraz propozycjach ich zapobiegania. Z kolei ze względu na dużą różnorodność wykonywanych projektów przedstawiono przykład jednego rodzaju projektu - badania w akredytowanym laboratorium badawczym. Sytuacja rynkowa sprzyja przewadze podaży nad popytem, co stwarza ostre warunki konkurencji. Firmy muszą zwiększyć [...]

 Strona 1