Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JERZY DZIADUSZEK"

Usuwanie substancji dezaktywujących z powierzchni zużytego katalizatora węgiel aktywny-Pd

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań regeneracji zużytego katalizatora pallad-węgiel aktywny, wykorzystywanego w reakcjach redukcji związków organicznych wodorem. Zużyty katalizator poddano odpowiednio utlenianiu 7,5% H2O2, wygrzewaniu w próżni (2 h w 473 K oraz 2 h w 673 K) oraz ogrzewaniu w reaktorze mikrofalowym (10 min w 448-453 K). Następnie każda z próbek katalizatora została poddana redukcji [...]

Regeneration of spent Pd-active carbon catalysts by oxidation of deposited organic impurities with H2O2/O3 sytem. Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny metodą utleniania osadzonych na nich zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem układu H2O2/O3


  Spent Pd(10%)-activated C catalyst was regenerated by treatment with H2O2 and O3 and used for hydrogenation of PhCH=CHCOOH to PhCH2CH2COOH. The regenerated catalyst showed the same activity as the fresh (com.) one and the catalyst regenerated by supercrit. fluid extn. Przedstawiono wyniki badań regeneracji, z wykorzystaniem skojarzonego działania nadtlenku wodoru w środowisku wodnym i przepuszczanego gazowego ozonu, zużytego katalizatora pallad- węgiel aktywny stosowanego w reakcjach redukcji wodorem półproduktów do otrzymywania ciekłych kryształów, Oceniono skuteczność regeneracji katalizatora i możliwość jego ponownego wykorzystania, stosując testową reakcję redukcji kwasu cynamonowego wodorem do kwasu 3-fenylopropionowego. W przypadku katalizatora regenerowanego wykazano całkowite przereagowanie kwasu cynamonowego, podobnie jak jest w przypadku użytego do porównania katalizatora świeżego.Węgle aktywne z uwagi na swoje szczególne cechy, takie jak dobrze rozwinięta powierzchnia (porowata struktura) oraz chemiczna odporność na działanie kwasów i zasad, są powszechnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu oraz w ochronie środowiska jako katalizatory i nośniki katalizatorów1-3). Po ich wykorzystaniu często stają się one odpadem, wymagającym odpowiedniego zagospodarowania. Unieszkodliwianie zużytych węgli aktywnych, w tym zawierających je katalizatorów, jest zagadnieniem o coraz większym znaczeniu. Dobrym rozwiązaniem jest ich regeneracja, dzięki czemu mogą być ponownie wykorzystywane jako katalizatory lub sorbenty. Jednak, jak wskazują dotychczasowe badania nad regeneracją zużytych węgli aktywnych z naniesionymi katalizatorami, z uwagi na różnorodne obszary ich wykorzystania i tym samym zróżnicowany ich skład chemiczny, nie można podać ani jednej wspólnej, ani najskuteczniejszej metody regeneracji. [...]

 Strona 1