Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA PRZYBYSZEWSKA"

Nanometryczny tlenek cynku.Metody syntezy, właściwości, zastosowanie.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody syntezy nanometrycznych struktur tlenku cynku o różnym kształcie (sferyczne, wydłużone, rozgałęzione) i wielkości. Omówiono nowe możliwości zastosowań nanometrycznego ZnO związanych z jego unikatowymi właściwościami, wynikającymi z redukcji rozmiaru cząstek do zakresu nanometrów. Można się spodziewać, że zastosowanie nanocząstek tlenku cynku w technologii i przemyśle będzie wzrastać. A review, with 67 refs., of methods for synthesis of nanosized ZnO particles of various shape (spherical, elongated, branched) In particular, mechanochem. methods, controlled pptn., synthesis under supercrit. conditions, thermal decompn. of precursors, use of patterns and synthesis of 3-dimensional structures were described. Szeroki zakres absorpcji promieniowania i wysoka [...]

Nowe nadtlenkowe pochodne 2-izopropylonaftalenu i 2,6-diizopropylonaftalenu jako inicjatory procesu utleniania kumenu

Czytaj za darmo! »

Opisano syntezę mono- i bisnadtlenków organicznych, pochodnych 2-izopropylonaftalenu i 2,6- diizopropylonaftalenu. Zbadano właściwości inicjujące nadtlenków w modelowym procesie utleniania kumenu. Otrzymane związki rozpadają się do produktów o przyjemnym zapachu lub bezzapachowych. Cecha ta jest bardzo istotna w przypadku zastosowania nadtlenków w procesach polimeryzacji lub sieciowania kauczuków. Condensation of RCMe2OOH [I. R = 2-naphthyl, II. R = 2- (6-isopropylnaphthyl)] with RCMe2OH in AcOH in presence of HClO4 gave resp. [RCMe2O]2 III and IV in 80% and 78% yields, resp. (m.p. 142-144°C and 125-127°C, resp.). Similarly, the condensation of tert-BuOOH with 2,6-bis-(1-hydroxy- 1-methyl-ethyl)naphthalene gave the resp. bisperoxide V in 84.8% yield (m.p. 91.5-93°C). Condens[...]

 Strona 1