Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EDGAR BORTEL"

Właściwości reologiczne ceramicznych zawiesin żelowych na bazie monomerów niejonowych

Czytaj za darmo! »

Formowanie wyrobów ceramicznych metodą odlewania żelowego "gelcasting" na skalę przemysłową nie jest jeszcze stosowane. Ma jednak duże możliwości potencjalne do wykorzystania. Między innymi może być zastosowane przy produkcji wyrobów cienko lub grubościennych o skomplikowanych kształtach z dowolnych nieplastycznych surowców ceramicznych, np. tlenku glinu, tlenku cyrkonu, SiC, itp., a także [...]

Polielektrolity z merami winyloaminowymi i produkty ich modyfikacji

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań była poli(winyloamina) i kopolimery amfolityczne zawierające pierwszorzędowe grupy aminowe obok karboksylowych lub sulfonowych grup kwasowych. Przedstawiono widma 13C NMR, krzywe miareczkowania potencjometrycznego oraz wyniki pomiarów reologicznych. Badane poliamfolity okazały się użyteczne w komponowaniu płuczek wiertniczych o bardzo dobrych parametrach. Aq. N-vinylform[...]

Utylizacja ścieków pogalwanicznych z zastosowaniem materiałów polimerowych i mineralnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania usuwania metali ciężkich, takich jak Cr, Zn, Cd oraz Pb ze ścieków pogalwanicznych, stosując mieszaninę rozpuszczalnego w wodzie kopolimeru poli(AAm-co- AMPSA) i bentonitu VALDOL jako środek flokulujący. Kopolimer i bentonit wyselekcjonowane zostały jako optymalne w wyniku badań wstępnych. Osiągnięto pełne usunięcie kadmu, natomiast cynku 98,5%, chromu 70% a ołowiu 3[...]

 Strona 1