Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KOMOROWSKA-KULIK"

Chemia i technologia chiralna Chemia i technologia chiralna

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rolę i znaczenie chiralności w środkach ochrony roślin. Opisano metody stosowane w technologiach chiralnych do uzyskiwania pojedynczych enancjomerów. Zestawiono wyniki porównawczych badań biologicznych wykonanych dla racematów i enancjomerów kilku chiralnych substancji biologicznie aktywnych (malation, malaokson, izomalation, 2-butylowe estry 2,4-D i MCPA). Role of chirality[...]

Otrzymywanie wodorotlenku miedzi (II) metodą glicerynową

Czytaj za darmo! »

Opracowano oryginalną metodę wytwarzania wodorotlenku miedzi (II) z tlenochlorku miedzi (II) w obecności gliceryny. Metoda ta umożliwia otrzymanie produktu o wysokim stopniu czystości przy mniejszym zużyciu wodorotlenku sodu niż byłoby to konieczne w wypadku zastosowania siarczanu miedzi zamiast tlenochlorku. Możliwe jest wytwarzanie dostatecznie małych cząstek produktu, dzięki czemu może on[...]

 Strona 1