Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KARAKULSKI"

Łączne zastosowanie procesów odwróconej osmozy i ultrafiltracji do oczyszczania ścieków przemysłu papierniczego

Czytaj za darmo! »

Opisano teoretyczne podstawy procesów odwróconej osmozy (RO) i ultrafiltracji (UF). Przedstawiono próbę połączenia unikatowych właściwości tych procesów i ich realizację w instalacji pilotowej RO + UF. Do testów użyto ścieków z przemysłu papierniczego.Ograniczone zasoby wodne i szybki wzrost zanieczyszczenia zbiorników wodnych ściekami są przyczyną poszukiwania nowych, skutecznych i ekonomic[...]

Oczyszczanie wód z procesu wydobycia gazu zwanego łupkowym


  Przedstawiono problem oczyszczania wód powstających podczas wykonywania otworów wiertniczych do wydobywania tak zwanego gazu łupkowego. Opisano typowy skład cieczy do szczelinowania hydraulicznego i przedstawiono wykaz stosowanych związków chemicznych. Uwzględniając prezentowany w literaturze skład ścieków ze szczelinowania hydraulicznego, zaproponowano schemat ideowy oczyszczania ścieków z odwiertu oparty na obróbce wstępnej nadawy w procesie sedymentacji oraz w zaawansowanych procesach oczyszczania z zastosowaniem zintegrowanych procesów membranowych ultrafiltracji (UF) i nanofiltracji (NF). Zaprezentowano prace badawcze prowadzone w Instytucie w zakresie oczyszczania wód zaolejonych metodą UF. Omówiono możliwości oczyszczania filtratu z UF w procesie NF w celu częściowego usunięcia rozpuszczonych soli i związków organicznych używanych podczas szczelinowania hydraulicznego. Umożliwia to ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody procesowej do kolejnej operacji szczelinowania. Fundamentals of shale gas recovery by fracturing the gasbearing deposits, as well the compn. of fracturing fluids, their purifn. and recycling were briefly outlined. Różnorodność interesów ekonomicznych i politycznych sprawia, że wdrożenie w Polsce przemysłowej eksploatacji tak zwanego gazu aZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Krzysztof Karakulskia, * Marek Grytaa, Antoni Morawskia, Sylwia Moziaa Oczyszczanie wód z procesu wydobycia gazu zwanego łupkowym Treatment of wastewater from shale gas extraction Dr hab. inż. Marek GRYTA, prof. ZUT w roku 1990 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. W 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2004 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna. Jest pracownikiem Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecini[...]

 Strona 1