Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marian Rybicki"

Analiza opisu funkcjonalnego oraz strukturalnego złożonego wyrobu odzieżowego

Czytaj za darmo! »

W identyfikowaniu obiektów w technice ważną rolę pełni opis funkcjonalny oraz strukturalny. Zasady tego opisu w odniesieniu do odzieży, do chwili obecnej, nie podlegają normalizacji, a ich forma stosowana w przemyśle odzieżowym jest dalece niepełna. W Katedrze Odzieżownictwa Politechniki Łódzkiej opracowano formy graficzne takiego opisu. Dla opisu funkcjonalnego opracowano koncepcję [1], według której w wyrobie odzieżowym wyróżnić można trzy podstawowe kategorie członów funkcjonalnych, tj. powłokę (segmenty powłoki), człony funkcjonalne lokowane na krawędziach powłoki oraz człony funkcjonalne lokowane na powierzchni powłoki. Autor [1] wychodzi bowiem z założenia, że obiekt użytkowy pełni przewidziane dla niego funkcje poprzez cząstkowe funkcje wyróżnionych członów. Przyjęta kon[...]

 Strona 1