Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA MILESZCZAK"

Wyznaczanie odporności obuwia na poślizg według procedury badawczej opracowanej w Instytucie Przemysłu Skórzanego

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych cech obuwia, zapewniającą ochronę przed urazami mogącymi wystąpić w trakcie chodzenia, biegania czy skakania jest odporność spodów na poślizg. Ochrona przed poślizgiem w obuwiu do użytku w pracy jest uwzględniona w Dyrektywie UE Nr 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Obuwie o dużej odporności na poślizg gwarantuje zmniejszenie ryzyka związanego z upadkiem, kt[...]

Analiza właściwości frykcyjnych materiałów stosowanych na spody obuwia stosowanych na spody obuwia

Czytaj za darmo! »

Obuwie wyjściowe (głównie jesienno-zimowe), turystyczne, sportowe a przede wszystkim obuwie do użytku w pracy powinno charakteryzować się różnorodnymi cechami decydującymi o jego przydatności w określonych warunkach. Dla niektórych kategorii obuwia do użytku w pracy kryteria dotyczące cech użytkowych, wytrzymałościowych i ochronnych są bardzo ostre.Jedną z takich cech jest odporność na poślizg. Dzięki tej właściwości możliwe jest zmniejszenie ryzyka związanego z upadkiem przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych lub przy przemieszczaniu się, który może być przyczyną wielu groźnych urazów pracownika. Jest to także parametr wymagany dla obuwia przez Dyrektywę UE 89/686/EWG dotyczącą środków ochrony indywidualnej. Aspekty bezpieczeństwa użytkowania związane z odpornością na poślizg ś[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+ Część 2A. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  Obuwie jest istotnym elementem ubioru człowieka, stanowiącym ochronę dla jego stóp. Komfort jego użytkowania jest rezultatem wielu różnych czynników wynikających z funkcjonowania człowieka i rodzaju jego aktywności. W praktyce mówi się o dwóch rodzajach komfortu: mechanicznym i higienicznym. Komfort mechaniczny podlega subiektywnej ocenie użytkownika, natomiast w przypadku komfortu higienicznego niezbędne jest scharakteryzowanie mikroklimatu we wnętrzu obuwia. Określa się takie parametry, jak temperaturę i wilgotność. Mówi się o higieniczności obuwia i materiałów obuwniczych, czyli zdolności do zapewnienia użytkownikowi właściwego mikroklimatu w obuwiu podczas jego użytkowania. Są to ważne czynniki decydujące o ocenie jakościowej, funkcjonalności i przydatności wyrobu. Pojęcie komfortu (ewentualnie dyskomfortu) użytkowania obuwia jest trudne do zdefiniowania, jego ocena opiera się w zasadzie na subiektywnych odczuciach użytkowników. Przyjmuje się, że podstawową przyczyną odczucia dyskomfortu jest zbyt duży nacisk wywierany przez cholewkę i spód na nogi użytkownika lub nadmierna wilgotność i temperatura wewnątrz użytkowanego obuwia [1-6]. Obuwie jest dość złożoną konstrukcją. Do jego budowy stosuje się wiele materiałów o odmiennych właściwościach. Najczęściej składa się ze spodu (podeszwy - wykonanej najczęściej z polimerów syntetycznych lub gumy, podpodeszwy z wtórnej skóry celulozowej lub na bazie odpadów skóry naturalnej, wyściółki - ze skóry lub materiałów syntetycznych) oraz cholewki - wykonanej najczęściej ze skóry lub syntetycznych materiałów skóropodobnych, często w kombinacjach z różnorodnymi materiałami włókienniczymi. Spód obuwia ze względu na swoją funkcję ochronną stanowi grubą warstwę dobrze izolującą stopę od warunków zewnętrznych. Wymiana ciepła i wilgoci z otoczeniem odbywa się głównie przez cholewkę obuwia, w której można wyróżnić kilka warstw: materiał wierzchu, podszewkę i ewentualnie międzypodszewkę. Ważn[...]

Koncepcja obuwia dla osób w wieku 60+. Część 2B. Badania komponentów materiałowych przeznaczonych na elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ DOI:


  4. Materiały podeszwowe Celem badań materiałów podeszwowych było porównanie właściwości różnych polimerowych materiałów spodowych obuwia, celem najlepszego doboru na podeszwy obuwia dla osób w wieku 60+, zapewniającego komfort i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Zbadano dostępne obecnie materiały podeszwowe i podeszwy od różnych dostawców. Były to materiały często wykorzystywane przez polskich producentów obuwia: lity plastyfikowany polichlorek winylu, ekspandowany polichlorek winylu, kauczuk termoplastyczny, poliuretan (system poliestrowy i system polieterowy). Podeszwa jest ważnym elementem obuwia, od którego zależy poczucie komfortu związane z wygodą, użytkowania obuwia (w tym skuteczne pochłanianie mikrowstrząsów podczas kontaktu z podłożem oraz zminimalizowaniem ryzyka wystąpienia niekontrolowanego poślizgu). Podstawą oceny jakości wytypowanych materiałów podeszwowych były: gęstość, twardość, absorpcja energii, elastyczność oraz odporność na poślizg. Badane były następujące materiały: Z1 - lity plastyfikowany polichlorek winylu, Z2 - ekspandowany polichlorek winylu, Z3 - kauczuk termoplastyczny, Z4 - poliuretan (system poliestrowy), Z5 - poliuretan (system polieterowy). Badania materiałów podeszwowych wykonane zostały na próbkach wyciętych z płytek uformowanych wtryskowo. Badania wykonane zostały zgodnie z normami europejskimi, międzynarodowymi i własnymi procedurami badawczymi. Wyniki badań przedstawione zostały w ta[...]

 Strona 1