Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Nowak"

Drilling muds based on super absorbent hydrogels for horizontal directional drilling Płuczki wiertnicze na bazie superabsorbentów hydrożelowych do inżynieryjnych przewiertów kierunkowych DOI:10.15199/62.2017.5.2


  A copolymer of acrylamide and K salt of acrylic acid was obtained by radical polymn., dried, crushed to about 1 mm granulation and then added to water (4.5-10 g/L) sep. or together with a biopolymer or bentonite. Technol. parameters of the fluids were detd. 15 min and 24 hr after mixing the components. The increase of copolymer concn. resulted in an increase in the rheol. properties of the fluids and in decrease in the filtration efficiency. The addn. of biopolymer and bentonite resulted in increasing the gel strength and plastic viscosity of the fluids, resp. Technologia horyzontalnych przewiertów sterowanych HDD (horizontal directional drilling) niezmiennie zyskuje na popularności wśród konstruktorów oraz inwestorów. Zalety, takie jak mała ingerencja w środowisko naturalne i infrastrukturę, ograniczenie uciążliwości w terenach zabudowanych podczas realizacji inwestycji, szybki przebieg prac oraz ogólna wygoda stosowania, sprawiają, że przed tą technologią stawiane są wyzwania o coraz większym stopniu skomplikowania, wymuszając jej rozwój. Płuczki wiertnicze, jako jedne z zasadniczych składowych procesu, również muszą ulegać ciągłemu doskonaleniu. Dokonuje się tego zarówno poprzez modyfikację obecnie stosowanych płuczek, jak i poszukiwanie nowych dodatków oraz receptur pozwalających podnieść efektywność technologii przy zachowaniu ekonomicznej opłacalności ich stosowania. Horyzontalne przewierty sterowane są jednym z rodzajów technologii bezwykopowych, które pozwalają na instalację rurociągów oraz światłowodów pod przeszkodami w postaci rzek, infrastruktury kolejowej oraz drogowej lub obszarów natury wymagających ochrony w sposób znacznie mniej inwazyjny od tradycyjnych metod. Technologia ta nie wymaga wykonywania wykopów na całym odcinku prowadzonych prac, przez co często wykorzystywan[...]

 Strona 1