Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Wapniarski"

ELEKTROBUDOWA i jej rozdzielnice

Czytaj za darmo! »

ELEKTROBUDOWA SA jest jednym z kilku największych europejskich producentów rozdzielnic oraz stacji kontenerowych w obudowach metalowych. Produkcja zlokalizowana jest w konińskim zakładzie produkcyjnym, wyposażonym w nowoczesny park maszynowy, obejmujący m.in. kilkanaście wysokowydajnych, sterowanych cyfrowo maszyn do obróbki blach. Zapewniają one wysoką powtarzalność produkowanych elementów[...]

Rozdzielnice średniego napięcia dla pierwotnego rozdziału energii elektrycznej DOI:


  Zapewnienie niezawodnej dostawy energii elektrycznej jest zagadnieniem niezwykle istotnym dla dostawców energii i producentów urządzeń infrastruktury dostawczej. Rozwój techniczny, technologiczny, konstrukcyjny umożliwił ciągły proces polepszania pewności dostawy energii. W infrastrukturze energetycznej zasadniczą rolę spełniają rozdzielnice pracujące na kilku poziomach napięć: wysokich, średnich oraz niskich. Rozdzielnica jest zespołem aparatury łączeniowej, pomiarowej, zabezpieczeniowej, sygnalizacyjnej, elementów izolacyjnych, konstrukcji obudowy, blokad mechanicznych i elektrycznych, szyn zbiorczych i odgałęźnych obwodów głównych, oprzewodowania obwodów pomocniczych. Tak wyposażona rozdzielnica jest zdolna do rozdziału energii elektrycznej, pomiaru jej parametrów, zabezpieczania poszczególnych odbiorów, realizacji różnych sekwencji łączeniowych, reakcji na zmieniające się warunki pracy - awaryjne i robocze. Rozdzielnice składają się - pod względem funkcji użytkowych i ogólnych cech konstrukcyjnych - z tzw. pól. Pole jest częścią rozdzielnicy zawierającą wszystkie aparaty i inne komponenty obwodów głównych i pomocniczych biorące udział w wykonywaniu tylko jednej funkcji [1]. Aparatura ta jest umieszczona w jednej, modułowej obudowie i jest połączona z innymi polami rozdzielnicy. W zależności od wykonywanej funkcji, pola dzielą się na: zasilające, odpływowe, transformatorowe, sprzęgłowe, pomiarowe, odłącznikowe. HISTORIA Pierwsze rozdzielnice budowano ze stacjonarnym montażem aparatury, pola były przedzielone murowanymi ściankami, dostęp do aparatury był chroniony przez frontową osłonę z siatki. Budowano je na docelowym miejscu zainstalowania. Następnie pojawiły się konstrukcje prefabrykowane, poszczególne pola obudowane blachą produkowane w wyspecjalizowanych zakładach wytwórczych. W 1981 r. pojawiła się tzw. Publikacja IEC 298 wydana przez International Electrotechnical Commission, na podstawie której w Polsce wydano n[...]

Nowe rozwiązania techniczne w rozdzielnicach produkcji ELEKTROBUDOWY DOI:10.15199/74.2018.7.3


  System przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce od wielu lat był niedoinwestowany. Skutkiem takiego zaniedbania jest częściowa degradacja stanu technicznego linii, stacji i urządzeń elektroenergetycznych, co powoduje zmniejszenie tempa rozwoju kraju i pogorszenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Polscy operatorzy sieci oraz dystrybutorzy energii elektrycznej muszą sprostać wyzwaniom wynikającym nie tylko ze spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, lecz także z faktu że coraz większy udział w polskim rynku odbiorców energii mają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz następuje wzrost zużycia energii przez odbiorców komercyjnych. W Polsce powstaje również coraz więcej odnawialnych źródeł energii o rozproszonej lokalizacji, które potrzebują dostępu do sprawnej sieci dystrybucji energii z wchodzącymi w ich skład nowoczesnymi rozdzielniami. W związku z powyższym istnieje konieczność opracowywania nowych i doskonalenia istniejących rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń zasilających i rozdzielczych. Wręcz niezbędne staje się dzisiaj wprowadzanie na rynek rozwiązań mających coraz wyższe parametry techniczne, wysoką niezawodność i wyposażenie w systemy zdalnej diagnostyki i monitorowania stanu pracy. ELEKTROBUDOWA jest krajowym liderem w produkcji rozdzielnic średniego napięcia, produkującym prefabrykowane rozdzielnice w obudowach metalowych od początku lat 70. ub.w. Firma od kilkudziesięciu już lat specjalizuje się w produkcji rozdzielnic przeznaczonych do pierwotnego rozdziału energii. Minione dziesięciolecia były okresem: bezustannego zwiększenia poziomu technicznego rozdzielnic, ich technicznych parametrów, rozbudowy asortymentu produkcyjnego. W połowie lat 80. podjęto decyzję o skonstruowaniu pierwszych łukoochronnych, dwuczłonowych i przedziałowych rozdzielnic średnich napięć - zgodnych z wprowadzoną w 1981 r. przełomową normą IEC 298. Spółka w sposób ciągły monitoruje potrzeby rynku i kli[...]

OPTIMA 145 - pierwsza polska rozdzielnica WN w izolacji gazowej


  Rozdzielnice w izolacji gazowej ze względu na nowoczesność i niezawodność zastosowanych rozwiązań są coraz częściej stosowane przez Inwestorów w nowo projektowanych i modernizowanych stacjach elektroenergetycznych. ELEKTROBUDOWA SA, lider na rynku polskim w produkcji rozdzielnic nN i SN, ma w swojej ofercie nowoczesną, dwusystemową rozdzielnicę w izolacji gazowej (SF6 ) przeznaczoną do pracy w sieciach 110 kV o nazwie OPTIMA 145. ELEKTROBUDOWA SA od 1987 r. w swoim zakładzie w Koninie wyprodukowała ponad 30 tys. łukoodpornych pól rozdzielnic średnich napięć, przeprowadziła atesty dla 28 typów rozdzielnic SN, 3 typów rozdzielnic nN, oraz 2 typów skrzynek złączy kablowych SN. Teraz przyszedł czas na wyzwanie godne wielkości i kompetencji firmy - przeprowadzenie pełnych prób typu oraz wprowadzenie na rynek polski, europejski i światowy rozdzielnicy gazowej WN typu Optima 145. Doświadczenie w realizacji dużych obiektów elektroenergetycznych, stacji NN/WN oraz WN/SN (stała współpraca ze wszystkimi spółkami dystrybucyjnymi i przesyłowymi w kraju) przemawiało za rozszerzeniem działalności firmy także o część produktową na wysokich i najwyższych napięciach. Za rok ELEKTROBUDOWA SA będzie obchodzić swoje 60-lecie, ale z naszymi produktami, dzięki rozdzielnicy Optima 145, już teraz pokonu[...]

 Strona 1