Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej HALKE"

Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza DOI:10.15199/48.2018.10.5


  Wprowadzenie Obecne warunki gospodarcze funkcjonowania w hiperkonkurencyjnej globalnej rzeczywistości wymuszają na organizacjach poszukiwania atrakcyjnych nisz lub zdobywania unikalnych kompetencji. Przez ostatnie ponad cztery dekady jednym z fundamentów budowania przewagi konkurencyjnej było wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych najpierw z normą BS 5750, potem z normą ISO 9 001 [17]. Systemy te umożliwiają organizacjom kształtowanie narzędzi zarządzania umożliwiających ustalanie polityk i odpowiedzialności w celu efektywnego 34 2018 Pa ź d z i e r n i k XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ciągłe doskonalenie jakości. Gdy ISO 9001:2015 już nie wystarcza alokowania zasobów i identyfikowania kluczowych działań prowadzących do poprawy istotnych wskaźników biznesowych oraz wdrażania narzędzi ciągłego doskonalenia. Z czasem jednak, w miarę upowszechniania się tych systemów, jednoznaczne pozytywne efekty ich wdrażania przestają być tak wyraźne. Pojawiają się nawet głosy, iż wdrożenie systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001 nie przynosi żadnych efe któw [15]. Z biznesowego punktu widzenia zjawisko, gdzie w miarę upowszechniania się określonych nowych rozwiązań efekty ich wdrażania w poszczególnych kolejnych jednostkach nie są aż tak wyraźne jak w przypadku pionierów, a z czasem nawet całkowicie niedostrzegalne, jest rzeczą normalną. Należy wtedy wyszukać inny fundament budowy przewagi konkurencyjnej, który pomoże zarówno doskonalić zarządzanie, jak i zagwarantuje pożądaną efektywność ekonomiczną. Wiąże się to często z poszukiwaniem przez organizację nowej niszy rynkowej oraz wejściem w nią. Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. stanęły w tym kontekście przed szansą wejścia w grono dostawców sektora samochodowego, lotniczego i kosmicznego. Wejście na ten rynek wiąże się jednak z wdrożeniem i certyfikowaniem systemu zgodnego z normą EN 9100:2016/AS 9100D. W 2017 r., według Teal Group Corpora[...]

 Strona 1