Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW RUDŹ"

Synteza, struktura i właściwości mono- i bis-4,6-dimetoksy oraz 4,6-difenoksy- l,3,5-triazyno-2-tiowęglowodorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest synteza nowych pochodnych 4,6-dimetoksy i 4,6-difenoksy-S-triazyny w celu zbadania ich aktywności biologicznej jako potencjalnych pestycydów. Związki te otrzymano w wyniku kondensacji 4,6-dimetoksy-, lub 4,6-difenoksy-2-chloro- l,3,5-triazyny, z mono- lub dimerkaptowęglowodorami. Stwierdzono, ż e związki te nie wykazują wystarczającej aktywności, poza umiarkowaną w stosunku do mączniaka. Wiele pochodnych S-triazyny, m.in. 4,6-dialkiloamino-2-chloro- -1,3,5-triazyny, wykazuje dobre właściwości c h w a s t o b ó j c z e l , 2 \ Wśród związków S-triazynowych, zawierających siarkę, na uwagę zasługuje charakteryzująca się dużą aktywnością biologiczną 4,6-dimetoksy- 2-tiopentachlorobenzeno-l,3,5-triazyna3 ) . Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań związanych z syntezą, strukturą i właściwościami mono- i bis-4,6-dimetoksy- i 4,6-difenoksy-l,3,5-triazyno-2-tiowęglowodorów, wykorzystanych w następnym etapie b a d a ń do określenia ich biologicznej aktywności. Wspomniane związki otrzymano w wyniku kondensacji odpowiednich ditioli z 4,6-dimetoksy- lub 4,6-difenoksy-2-chlorotriazyną. W cząsteczkach użytych ditioli grupy — S H były - bezpośrednio bądź za pośrednictwem grupy metylenowej - związane z pierścieniem aromatycznym. Podczas syntezy wykorzystano 4-merkaptobifenyl,[...]

 Strona 1