Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna DOBROWOLSKA"

Preferencje wybranej grupy młodzieży dotyczące spożycia soków marchwiowych

Czytaj za darmo! »

Questionnaire research concerning the consumption of carrot juice in selected groups of youth The aim of this study was to evaluate the consumption profile of carrot juice among secondary school students in selected regions of Poland (Bielsko-Biala, Cracow, and Lodz). The study was carried out using the questionnaire method. In spite of the presence and availability of many variable functiona[...]

Zagrożenia mikrobiologiczne w owocach i warzywach o małym stopniu przetworzenia DOI:10.15199/65.2018.6.4


  Żywność o małym stopniu przetworzenia to produkty spożywcze o składzie chemicznym i cechach organoleptycznych podobnych do świeżych surowców. Obecnie konsumenci oczekują bowiem żywności bardzo dobrej jakości, o wysokiej wartości żywieniowej, bez dodatku konserwantów chemicznych, gotowej do spożycia i niewymagającej przygotowania. W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost zainteresowania owocami i warzywami o małym stopniu przetworzenia, co wynika z ogólnej tendencji do zwiększonego ich spożycia. Dla konsumentów istotna jest także zawartość w tych produktach łatwo przyswajalnych witamin, składników mineralnych, związków fenolowych i pektyn. Składniki te są bowiem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a ponadto zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Spośród najpopularniejszych owoców i warzyw, które są przetwarzane w niewielkim stopniu, wymienić można sałatki owocowe i warzywne (pocięte, plasterkowane lub poszatkowane owoce bądź warzywa), surówki warzywne i owocowo-warzywne, niepasteryzowane soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne oraz kiełki (nasiona soi, brokułu, rzodkiewki, fasoli Mung, ciecierzycy, lucerny itp.). Ponieważ przy wytwarzaniu tego typu żywności nie stosuje się radykalnych metod utrwalania, np. wysokiej temperatury czy zamrażania, konieczne jest zapewnienie takiego przebiegu procesu technologicznego, by otrzymany produkt był bezpieczny, miał cechy świeżego surowca i odpowiednio długi termin przydatności do spożycia. Technologia minimalnego przetwarzania owoców i warzyw wymaga jednak stosowania takich zabiegów jak np. obieranie i krojenie, które intensyfikują procesy fizjologiczne surowca (oddychanie czy zmiany enzymatyczne). Uszkodzenie komórek surowca powoduje wypływ soku komórkowego, co umożliwia dostęp tlenu i związków podatnych na utlenienie z enzymami, a to z kolei sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. Ponadto surowce owocowe i warzywne mają kontakt z otocze[...]

Kapitał duchowy w zarządzaniu organizacjami DOI:10.15199/46.2019.1.1


  Wprowadzenie Obecne czasy są coraz bardziej burzliwe w swoich społecznych i gospodarczych poczynaniach. Wiek XXI miał być wiekiem dobrobytu nie tylko fizycznego, ale i duchowego. Nie spełniają się jednak nadzieje związane z polepszeniem jakości życia jednostek i społeczeństwa. Globalizacja miała na celu m.in. zintegrowanie kultur Wschodu i Zachodu, jednakże zaostrzyła nierówności w rozwoju gospodarczym. Problemami stały się nie tylko kryzysy, ale także drastyczne nieprzestrzeganie praw człowieka, prześladowania na tle religijnym, ataki terrorystyczne, wojny. Coraz większe jest niezrównoważenie w świecie gospodarczym, istnieje drastyczny podział społeczeństwa i niepewność informacji. Zaznacza się coraz większy upadek wartości moralnych wypracowanych przez wieki, m.in. przez filozofię, religię i dobre praktyki menedżerskie. Światowy system gospodarczy staje się coraz bardziej niezrównoważony w wielu dziedzinach, a działalność niektórych organizacji przypomina grę hazardową. Zatraca się sens życia ludzi i człowieczeństwo w procesach pracy, godność człowieka i nadzieja na lepszą przyszłość. Nic dziwnego, że w pierwszych dekadach XXI wieku świat jest wprawdzie bez granic, ale też i bez autorytetów. Z tego powodu poszukuje się w świecie nauki i praktyki rozwiązań, które powstrzymałyby nasilające się napięcia, sprzeczności i obawy jednostek i grup społecznych, a także biznesu. Do procesu poszukiwań włączyli się badawcze z różnych dziedzin nauki, w tym specjaliści z nauk o zarządzaniu. Starają się oni znaleźć drogi wyjścia z problemów, które pogodziłyby różne cele. Jedną z tych poszukiwanych dróg może być kapitał duchowy (spitual capital), którego cechą inherentną są wartości moralne. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE jakość życia, zarządzanie, organizacja, duchowość, kapitał duchowy, wartości moralne Celem artykułu jest chęć przybliżenia pojęcia i istoty kapitału duchowego (spiritual capital), uzasadnienie roli duchowości (sp[...]

 Strona 1