Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JACEK HARAZIN"

Badanie parametrów eksploatacyjnych drutu flexinolowego DOI:10.15199/148.2019.3.3


  W nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, szczególnie z zakresu mechatroniki, coraz częściej mają zastosowanie materiały inteligentne SMART (ang. smart: sprytny, bystry), które w wymuszony i kontrolowany sposób, pod wpływem działania układu sterowania, zmieniają swoje własności. Dlatego mogą być wykorzystywane zarówno jako aktuatory, jak i sensory. Do grupy materiałów SMART zaliczane są między innymi: materiały piezoelektryczne, magneto- i elektrostrykcyjne oraz materiały z pamięcią kształtu. Materiały piezoelektryczne wykorzystują proste (polegające na indukowaniu ładunku elektrycznego na powierzchni kryształu piezoelektryka pod wpływem przyłożonego do jego powierzchni ciśnienia), lub odwrotne zjawisko piezoelektryczne (odkształcanie się kryształu piezoelektryka spowodowane umieszczeniem go w polu elektrycznym). Zjawisko to występuje w kryształach o uporządkowanej budowie atomowej i symetrii. Do grupy piezoelektryków zalicza się m.in. [1 - 3]: kwarc, fluorek poliwinylidenu (PVDF), fosforan (V) glinu i galu czy niektóre materiały organiczne, ceramiczne i folie MFC. Piezoelektryki mają zastosowanie w układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, głównie jako tłumiki i generatory drgań. Materiały termosprężyste po podgrzaniu powyżej pewnej ustalonej temperatury zmieniają swój kształt (materiały z pamięcią kształtu). Chłodzenie wymusza powrót do kształtu wyjściowego. Wśród tych materiałów ponad 90% komercyjnych zastosowań mają stopy (SMA) na osnowie Ni i Ti (zwane nitinolami). Wykazują silny efekt pamięci kształtu i dobrą biokompatybilność. Są stosowane w medycynie jako różnego rodzaju implanty. Oprócz nitinoli, do grupy materiałów z pamięcią kształtu zalicza się również polimery SMP (poliuretany segmentowe). Materiały termosprężyste znajdują zastosowanie również w mechanice do budowy zaworów, zacisków, nitów, różnego rodzaju złącz, termoregulatorów, sprzęgieł, produkcji drutów, sprężyn. Materiały magnetostrykcyj[...]

 Strona 1