Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAMIL KUGLIN"

SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESU ODZYSKU ŻELAZA Z ŻUŻLA KONWERTOROWEGO METODĄ REDUKCJI DOI:10.15199/67.2019.2.2


  Procesy redukcji są wiodące dla odzysku metali z materiałów żużlowych. O efektywności redukcji decyduje szereg parametrów fizykochemicznych i kinetycznych zależnych od: składu chemicznego żużla, temperatury oraz rodzaju i postaci stosowanego reduktora [1, 3, 4, 5, 6, 7]. W przypadku żużla pochodzącego z procesu wytapiania stali w konwertorze tlenowym do odzysku żelaza stosuje się reduktor węglowy, a proces prowadzony jest w piecu elektrycznym. Autorzy [1, 3, 6] podają, że redukcja zachodzi na granicy podziału międzyfazowego: żużel- węgiel, żużel-faza gazowa, żelazo-węgiel. a) granica podziału międzyfazowego żużel-węgiel (kamienny, koks, węgiel drzewny lub inny) (1) b) granica podziału międzyfazowego żelazo-węgiel (2) c) granica podziału międzyfazowego żużel-gaz (3) d) granica podziału międzyfazowego węgiel-gaz 4( ) Redukcja według mechanizmu a) zachodzi w początkowym etapie tj. po dodaniu do żużla reduktora węglowego z wytworzeniem fazy CO, która następnie bierze udział w dalszym procesie (3). Rudy Metale 2019, R. 64, nr 2 9 Rys. 1. Mikrostruktura żużla konwertorowego uzyskana w mikroskopie skaningowym Fig. 1. Microstructure of converter slag obtained in a scanning microscope Rys. 2. Mikrostruktura żużla konwertorowego (obszar 1 i 2) uz[...]

ZASTOSOWANIE REDUKTORA STAŁEGO I GAZOWEGO DO ODZYSKU Pb I Cu Z ŻUŻLA HUTNICZEGO DOI:10.15199/67.2019.2.3


  Polska jest światowym liderem w produkcji miedzi na świecie [5, 6]. Proces jej otrzymywania obejmuje wydobycie i przetwarzanie rud w kopalniach, wytapianie miedzi i metali szlachetnych. Miedź uzyskiwana jest głównie z rud siarczkowych, które poddawane są procesowi wzbogacenia, w efekcie otrzymuje się koncentraty zawierające 25-35% Cu [1, 5]. Surowiec ten jest wtórnie przetapiany i poddawany operacjom rafinacji. Jednym z etapów technologicznych otrzymywania miedzi jest proces wytapiania w piecu zawiesinowym, którego produktem ubocznym jest żużel zawierający 12-16% Cu. Skład chemiczny żużla zależy głównie od rodzaju i zawartości pierwiastków w przetapianych koncentratach. Zawartość poszczególnych składników mieści się zazwyczaj w przedziale [1, 4, 5]: Cu 12-16% wag, Pb 1,1-3,7 % wag., Fe 9-11% wag., CaO 11-17% wag., MgO 3,1-5,5%wag., Al2O3 7,4-10,3% wag., SiO2 30-35,9%wag., As 0,06-0,15, Ag 100-160ppm. Wysoka zawartość miedzi w produkcie odpadowym uzasadnia konieczność jego dalszego przerobu w celu odzysku miedzi i innych materiałów metalicznych. Proces ten polega na redukcji tlenków i sedymentacji miedzi występującej w formie zawieszonej w żużlu. Redukcja odbywa się w piecu elektrycznym, a produktem finalnym jest stop Cu-Fe-Pb zawierający ok. 70% Cu oraz żużel końcowy o zawartości 0,65% Cu, pyły i gazy procesowe. Żużel końcowy tzw. po redukcyjny poddawany jest granulacji i trafia na wysypisko, jego skład chemiczny mieści się w granicach: Cu < 0,7%, Pb 0,4-1,4%, Fe 3,7-9%, Zn 0,2-0,8%, S 0,01-0,04%, SiO2 40-47%, CaO 19-26%, MgO 5,6-10%, Al2O3 10-14%, Ag 2-10g/Mg. Z kolei gazy odlotowe zawierają: Pb 27-46%, Zn 11-23%, SiO2 2,5-12%, Al 0,5-1%, Cu 1-5,5%, K2O 8,5-12%, MgO 1-4,2%, CaO 0,7-5% oraz S 0,8-1,1% stanowią Rudy Metale 2019, R. 64, nr 2 14 bazy danych MTDATA [7] MTOX [7] wersja 6. Układ fazowy Cu-Fe zawiera dwie przemiany perytektycznie przy temperaturze 1762,44 K i przy 1371,16 K, ponadto istnieje przemiana eutektoida[...]

 Strona 1