Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"VIKTOR SINELNIKOV"

SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESU ODZYSKU ŻELAZA Z ŻUŻLA KONWERTOROWEGO METODĄ REDUKCJI DOI:10.15199/67.2019.2.2


  Procesy redukcji są wiodące dla odzysku metali z materiałów żużlowych. O efektywności redukcji decyduje szereg parametrów fizykochemicznych i kinetycznych zależnych od: składu chemicznego żużla, temperatury oraz rodzaju i postaci stosowanego reduktora [1, 3, 4, 5, 6, 7]. W przypadku żużla pochodzącego z procesu wytapiania stali w konwertorze tlenowym do odzysku żelaza stosuje się reduktor węglowy, a proces prowadzony jest w piecu elektrycznym. Autorzy [1, 3, 6] podają, że redukcja zachodzi na granicy podziału międzyfazowego: żużel- węgiel, żużel-faza gazowa, żelazo-węgiel. a) granica podziału międzyfazowego żużel-węgiel (kamienny, koks, węgiel drzewny lub inny) (1) b) granica podziału międzyfazowego żelazo-węgiel (2) c) granica podziału międzyfazowego żużel-gaz (3) d) granica podziału międzyfazowego węgiel-gaz 4( ) Redukcja według mechanizmu a) zachodzi w początkowym etapie tj. po dodaniu do żużla reduktora węglowego z wytworzeniem fazy CO, która następnie bierze udział w dalszym procesie (3). Rudy Metale 2019, R. 64, nr 2 9 Rys. 1. Mikrostruktura żużla konwertorowego uzyskana w mikroskopie skaningowym Fig. 1. Microstructure of converter slag obtained in a scanning microscope Rys. 2. Mikrostruktura żużla konwertorowego (obszar 1 i 2) uz[...]

WYKORZYSTANIE ŻUŻLA DO KONSERWACJI WYŁOŻENIA OGNIOTRWAŁEGO KONWERTORA TLENOWEGO DOI:10.15199/67.2019.2.1


  Wzrost wymagań i zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również względy ekonomiczne eksploatacji urządzeń metalurgicznych, w tym konwerterów tlenowych i postęp w technologii wytapiania stali sprawiły, że producenci stali poszukują nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz podejmują działania usprawniające proces, mające aspekt recyklingu, co w konsekwencji ma obniżyć koszty generowane przez stalownię [10]. Utylizacja odpadów hutniczych oraz wtórne wykorzystanie tych materiałów jest jedną ze skutecznych metod pozwalających na wydłużenie pracy konwertora tlenowego. Jednym z głównych problemów hutniczych jest zużywanie się wyłożenia ogniotrwałego agregatów metalurgicznych. Wymurówka jest podstawowym elementem konstrukcyjnym, który generuje najwyższe koszty inwestycyjne. Warto zauważyć, że w ich skład wchodzą: koszty stosowanych materiałów ogniotrwałych, koszty napraw i wymiany, co w istotny sposób wpływa na całkowity koszt wytapiania stali [1]. W konwertorach tlenowych o pojemności 350 Mg grubość wymurówki stanowi 950-1200 mm, a jej zużycie na jeden wytop, wynosi do 1 mm. Do wykonania nowego wyłożenia ogniotrwałego huta potrzebuje 260-900 Mg kosztownych magnezytowych materiałów ogniotrwałych. Nakłady finansowe dla takiej inwestycji wynoszą ok. 1 mln dolarów, co znacząco wpływa na całkowite koszty produkcji stali [6, 9]. Biorąc pod uwagę wysokie koszty remontu i zakupu materiałów ceramicznych, stosuje się różnego typu metody zapobiegające lub konserwujące [1]. Najczęściej stosowanymi technikami są: torkretowanie i rozbryzgiwanie żużla konwertorowego pozostającego w piecu po wytopie. Odporność wymurówki konwertorów tlenowych w USA, Japonii, Chinach osiąga poziom 4-5 tys. wytopów bez potrzeby jej wymiany [6, 7, 8, 9, 11]. W przypadku Rosji oraz Ukrainy rekordowe wyniki t[...]

 Strona 1