Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Stróż"

SPÓJNE ŚRODOWISKO PRZETWARZANIA W CHMURZE OPARTE NA STRUKTURZE FIZYCZNEJ I APLIKACYJNEJ DOI:10.15199/13.2019.6.4


  Obecnie rośnie liczba różnego typu usług sieciowych charakteryzujących się zmiennych w czasie zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Podążając za spełnieniem oczekiwań w zakresie krótkiego czasu realizacji usług wykorzystuje się przetwarzanie danych w rozproszonych strukturach sieciowo-systemowych (tzw. chmura, ang. cloud) z wykorzystaniem wirtualizacji. Nieustannie zwiększa się liczba "mocnych" maszyn sieciowych-serwerów o różnych dyslokacjach, stanowiących podstawowy komponent chmury. Przeniesienie fizycznych instancji przez korporacje w chmurę pozwala na oszczędność finansowe i logistyczne. Korporacje rozwijają banki danych, a inwestowanie w nowy sprzęt w dzisiejszych czasach jest zupełnie nieopłacalne i rzadko praktykowane. Stąd też, rośnie popularność techniki wirtualizacji, a co za tym idzie także przetwarzania w chmurze. Zagadnienia wirtualizacji, platform rozwojowych i aplikacji chmurowych są teoretycznie znakomicie ze sobą zintegrowane. Natomiast w praktyce rodzi się wiele problemów, które przez lata były sukcesywnie rozwiązywane. Przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing, CC) pozwala na konsolidację środowisk danych źródłowych i wynikowych, zarówno pod kątem systemów operacyjnych, jak i aplikacji użytkowych. Wraz z usprawnioną dystrybucją aplikacji powstały centra usług związane z ich dostarczaniem. Usługi przetwarzania w chmurze realizowane są na wielu płaszczyznach przetwarzania danych. Jest to dostosowane do potrzeb zgłasznych zapotrzebowani, ponieważ nie wszyscy usługobiorcy poszukują gotowych rozwiązań. Klienci mogą dopasować usługi do własnych potrzeb. W zależności od zapotrzebowania i kadry IT mogą w dowolny sposób kreować własne zasoby wykorzystując rozbudowane platformy sprzętowo-programowe chmury. Administratorzy w wygodny sposób kontrolują zasoby, wykorzystując najlepsze narzędzia fokusowane na konkretne potrzeby. Na rynku istnieje wiele technicznych rozwiązań, od podstawowych związanych z wirtual[...]

 Strona 1