Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Skorupka"

Analiza możliwości wykorzystania liczników bilansujących w regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej DOI:10.15199/74.2019.4.1


  Sieć dystrybucyjna jest jedną z najdynamiczniej zmieniających się sieci elektroenergetycznych pod względem warunków napięciowych w systemie elektroenergetycznym. Związane jest to z narastającą zmiennością rozpływów mocy w tej sieci. Jest to determinowane coraz większą zmiennością zapotrzebowania na moc przez odbiorców oraz coraz liczniejszym przyłączaniem rozproszonych źródeł wytwórczych, wykazujących dużą zmienność generacji mocy. Powyższe powoduje, że warunki napięciowe w sieci dystrybucyjnej mogą się diametralnie zmieniać i to niejednokrotnie w krótkich odstępach czasu. Pod wpływem tych zmian poziomy napięć u poszczególnych odbiorców końcowych mogą nie spełniać wymagań dotyczących jakości energii elektrycznej, przekraczając dopuszczalne odchylenia od wartości znamionowej. Dlatego zasadne jest stosowanie regulacji napięcia w celu utrzymania wartości napięcia w pobliżu wartości gwarantowanych. Regulację napięcia w sieci dystrybucyjnej najczęściej wykonuje się, wykorzystując następujące metody [5]: - zmiany przekładni transformatora WN/SN, - zmiany przekładni transformatorów SN/nn, - kompensacji mocy biernej. W stacjach SN/nn zmiana przekładni transformatorów (realizowana przez zmianę położenia przełącznika zaczepów) możliwa jest w przeważającej większości jedynie w stanie beznapięciowym, natomiast w stacjach WN/SN (tzw. GPZ) zmiana przekładni zwykle odbywa się z wykorzystaniem podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Sterowanie przełącznikiem zaczepów - w zależności od wyposażenia stacji - może odbywać się [2]: - ręcznie, za pomocą korby, - zdalnie lub lokalnie elektrycznie, - automatycznie z wykorzystaniem regulatora. Najkorzystniejsze właściwości pod względem jakości regulacji mają stacje elektroenergetyczne WN/SN wyposażone w układy automatycznej regulacji napięcia (ARN), które są w stanie na bieżąco monitorować warunki pracy sieci SN i podejmować decyzje o zmianie położenia zaczepu. Obecnie działania podejmowane prze[...]

 Strona 1