Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wasik"

Ocena zasięgu cieplnego strug wylotowych z kominów przemysłowych w kontekście ograniczenia lotów w ich pobliżu DOI:10.15199/62.2019.5.11


  Dynamiczny rozwój bezzałogowych obiektów latających oraz ich powszechna dostępność spowodowały pojawienie się nowych zagrożeń dla wielu obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz infrastrukturalnych, w tym również dla infrastruktury krytycznej. Zagrożenia te mogą wynikać z celowego działania osób, jak również z przypadkowego uszkodzenia obiektu latającego w wyniku oddziaływania na niego różnego typu instalacji i urządzeń. Jednym z przykładów takich instalacji są kominy przemysłowe. W ich pobliżu i nad nimi małe obiekty latające mogą wejść w kontakt z gorącymi spalinami i ulec awarii, która może również doprowadzić do uszkodzenia urządzeń i instalacji przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Skutki takich wypadków mogą być bardzo poważne. Można zatem postawić pytanie, czy istnieje uzasadnienie do wprowadzenia ograniczenia lotów nad i w pobliżu kominów przemysłowych. Bezzałogowe obiekty latające oraz małe samoloty i helikoptery mają poszycia wykonane z tworzyw sztucznych i kompozytów. Temperatury mięknięcia tych materiałów zależą od rodzaju użytego materiału. Dla kompozytów stosowanych na osłony gondol silników maksymalne temperatury pracy wynoszą 80-140°C1-4). Działanie gorących gazów o temperaturach powyżej tych wartości może doprowadzić do mięknię758 98/5(2019) Inż. Dariusz ZIÓŁKOWSKI w roku 1991 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy EuRoPol GAZ SA. Specjalność - elektrotechnika. cia materiału osłony obiektu latającego i utraty ciągłości ich poszycia zewnętrznego. W efekcie obiekt latający może utracić stabilność lotu. Zatem ze względu na temperaturę, bezpieczny dla poszycia obszar lotu występuje w strefach, w których jej wartości są poniżej 80°C. W przypadku układów elektronicznych stosowanych w małych obiektach latających oraz małych samolotach przyjmuje się, że temperatury pracy urządzeń elektronicznych wynoszą ok. 60°C1, 2). Zatem lot w atmosferze o temperatur[...]

 Strona 1