Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Radzimski"

Wykorzystanie otwartego oprogramowania w budowie systemu GIS, modelowaniu hydraulicznym sieci wodociągowej oraz jej bilansowaniu, na podstawie danych z monitoringu DOI:10.15199/17.2019.6.2


  Dostępne na rynku otwarte oprogramowanie w zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych daje możliwość budo-wy narzędzia klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zarówno w zakresie zarządzania infrastrukturą, modelowaniu hydraulicznym, czy monitorowaniu pracy sieci wodociągowej. Rys. 1. System GIS w WiK w Opolu Sp. z o.o. Fig. 1. GIS system at WiK in Opole Sp. z o.o. 192 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ czerwiec 2019 2. Geograficzny System Informacyjny System GIS w Spółce Wodociągach i Kanalizacji w Opolu został stworzony samodzielnie przez pracowników Przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem otwartego oprogramowania w zakresie przestrzennych baz danych oraz oprogramowania klasy GIS. Już od 10 lat system ten pełni funkcję głównego źródła informacji o sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych jak i pozostałych danych, bezpłatnie pozyskiwanych z baz Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej, takich jak: GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków) czy BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych). Na główne komponenty oprogramowania wykorzystanego do budowy systemu GIS, składają się: - baza danych PostgreSQL1) z rozszerzeniem PostGIS2). - aplikacja QGIS3) (dawniej Quantum GIS) do obsługi mapy numerycznej. - system MapServer/GeoServer4) do publikowania map w środowisku WWW5). 1) PostgreSQL - jeden z trzech najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. 2) PostGIS - rozszerzenie relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL. 3) QGIS - otwarte oprogramowanie geoinformacyjne klasy GIS. 4) MapServer/GeoServer - systemy do prezentowania interaktywnych map w Internecie. 5) WWW - światowa sieć komputerowa (ang. World Wide Web). - program do symulacji hydraulicznych wody w sieciach ciśnieniowych EPANET6). Przed pojawieniem się systemu GIS w Spółce, jedynym źródłem informacji o sieciach wod-kan były dane powykonawcze prz[...]

 Strona 1