Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Miszewska"

Uroczysta inauguracja Roku prof. Alfonsa Hoffmanna DOI:

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ustanowiło rok 2015 Rokiem prof. Alfonsa Hoffmanna - wybitnego polskiego elektryka, założyciela i dyrektora Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek" oraz współtwórcy polskiego systemu elektroenergetycznego na Pomorzu. Z tej okazji Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przygotował wiele uroczystości upamiętniających postać Profesora. Uroczystą inauguracją obchodów Roku prof. Alfonsa Hoffmanna było seminarium "Rok 2015 - rokiem prof. Alfonsa Hoffmanna", które odbyło się 19 marca br[...]

Zakończenie XVII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA DOI:


  Stowarzyszenie Elektryków Polskich po raz 17. zorganizowało Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROE LEK TRA. Ze względu na tematykę Olimpiady biorą w niej udział głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach o profilu: elektrycznym, elektronicznym i teleinformatycznym. Za przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiady odpowiedzialny był Komitet Główny Olimpiady z siedzibą w Bydgoszczy, powołany przez prezesa SEP - Piotra Szymczaka, na wniosek prezesa Oddziału Bydgoskiego SEP - Sławomira Cieślika, który jest jednocześnie przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady. Komitet Główny Olimpiady tworzą: nauczyciele akademiccy, przedstawiciele firm branżowych oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Większość z nich to członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Głównym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu T[...]

Uroczyste ogłoszenie wyników Olimpiady EUROELEKTRA DOI:


  Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 13 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Na uroczystość przyjechali laureaci i finaliści wraz z nauczycielami, którzy przygotowali ich do Olimpiady. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - dr Kazimierz Mikulski, przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni - dziekan Wydziału Elektrycznego AM dr inż. Bolesław Dudojć i dr inż. Piotr Jankowski oraz przedstaw[...]

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA - gala zakończenia 20. edycji Olimpiady DOI:


  Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na odkrywaniu, ale na tworzeniu. Nie odkrywasz siebie, tylko tworzysz siebie. W związku z tym, nie staraj dowiedzieć się, kim jesteś, staraj się dowiedzieć, kim chcesz być - tymi słowami Neale’a Donalda Walscha sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady, Zdzisław Świderski przywitał uczestników gali zakończenia 20. edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uroczystość tradycyjnie odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 20 kwietnia 2018 r. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody laureatom, finalistom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do Olimpiady. Podczas uroczystości władze uczelni reprezentowali: prof. dr hab. inż. Adam Gadomski - prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz dr inż. Mścisław Śrutek - prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Urszula Chaberska - przedstawicielka Kuratorium Oświa[...]

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA - gala zakończenia 21. edycji Olimpiady DOI:


  Kto sieje i ciężko pracuje, ten zbiera plony. Uroczyste zakończenie Olimpiady EUROELEKTRA jest właśnie takim czasem zbierania plonów - tymi słowami sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady, Zdzisław Świderski powitał uczestników gali zakończenia 21. edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uroczystość tradycyjnie odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 16 kwietnia 2019 r. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody: laureatom, finalistom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do Olimpiady. Podczas uroczystości władze uczelni reprezentowali: dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP - prorektor ds. nauki oraz dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP - dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Uroczystość zaszczycili swoją obecno[...]

 Strona 1