Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JERZY FRYDRYCH"

WYBRANE WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW Z PROSZKU STOPOWEGO Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr I JEGO MIESZANKI Z PROSZKIEM ALUMINIUM, OTRZYMANYCH W PROCESACH ZAGĘSZCZANIA I KUCIA NA GORĄCO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań materiałów kompozytowych otrzymanych z proszku stopu Al17Si5Fe3Cu1,1Mg0,6Zr i mieszanki tego proszku z proszkiem aluminium w ilości 20 % mas. Mieszankę proszków lub proszek stopowy zagęszczano na gorąco i dodatkowo kuto w matrycach zamkniętych. Wykazano, że własności otrzymanych materiałów zależą od ich składu chemicznego i sposobu formowania, a ostatecznie nadawane są w procesach obróbki cieplnej, tj. przez przesycanie i starzenie. Przygotowanie wyjściowej kompozycji składu chemicznego z proszków daje duże możliwości sterowania własnościami wyrobów. Dodatkowo zastosowanie przetwórstwa tych materiałów w procesach przeróbki plastyczne umożliwia dalsze oddziaływanie na własności wyrobów. Słowa kluczowe: proszek aluminium i jego stopów, zagęszczani[...]

 Strona 1