Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LIWIA SWORACKA"

Badania impedancyjne wybranych związków organicznych w roztworze modelującym ciecz porową zdegradowanego betonu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań impedancyjnych stali zbrojeniowej w roztworze modelującym ciecz porową betonu skarbonatyzowanego i skażonego jonami chlorkowymi poddanym działaniu wyselekcjonowanych związków organicznych, jako możliwych nowych nietoksycznych inhibitorów migrujących. Słowa kluczowe: stal, żelbet, inhibitory korozji, spektroskopia impedancyjna Impedance measurements of a few selected organic compounds in water pore solution modeling carbonated concrete reinforcement with Cl- ions In the paper, the possibility of using a few selected organic compounds as a new non-toxic inhibitors of the corrosion of steel for carbonated concrete reinforcement with Cl- ions was investigated by impedance method. Keywords: steel, concrete reinforcement, corrosion inhibitors, EIS me[...]

Badanie właściwości inhibitujących zbrojenia przed korozją wybranych związków chemicznych w środowiskach modelujących ciecz porową betonu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości inhibitujących wybranych związków organicznych w trzech środowiskach modelujących ciecz porową betonu: środowisko modelujące beton skarbonatyzowany nie skażony jonami chlorkowymi, środowisko nieskarbonatyzowane i skażone jonami chlorkowymi oraz ciecz porową skarbonatyzowaną i skażoną jonami chlorkowymi. Skuteczność badanych związków została ok[...]

 Strona 1