Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA ZUZGA-GRASZA"

Proste metody szacowania nakładów inwestycyjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono trzy metody szacowania nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji chemicznych: Zevnika-Buchanana, Stallworthy’ego i Petersa-Timmerhausa. Przedstawiono prosty przykład obliczeń za pomocą dwóch metod. W poprzednim artykule z tego cyklu przedstawiono czym zajmuje się dziedzina zwana inżynierią kosztów. Niniejsza publikacja nawiązuje do tego artykułu i przedstawia kilka metod szacowania nakładów inwestycyjnych w fazie przedprojektowej. Wstępna faza projektowania instalacji chemicznych ma na celu oszacowanie wielkości nakładów inwestycyjnych — FCI (Fixed Capital Investment). Bierze się wówczas pod uwagę różne warianty procesów technologicznych (i instalacji produkcyjnych), a określenie rzędu wielkości FCI umożliwia ocenę ich opłacalności. Błąd oszacowania jest stosunkowo duży (wynosi ±30% 2> 3>, wystarcza jednak do wstępnej oceny. Najprostsza metoda polega na porównaniu nakładów inwestycyjnych potrzebnych na budowę projektowanej instalacji vz kosztami rzeczywiście poniesionymi na budowę analogicznej już istniejącej instalacji. Służy do tego system indeksów inflacyjnych 4>, mający na celu aktualizację danych. Do bardziej znanych należą indeksy: Marshalla-Swifta, Chemical Engineering Plant Cost, Engineering News- -Record Indexes itp. Wartości indeksów Marshalla-Swifta i Chemical Engineering Plant Cost są drukowane w czasopiśmie Chemical Engineering na specjalnej stronie zatytułowanej Economic Indicators. W wypadku zmiany zdolności produkcyjnej instalacji stosowany jest wykładnik zmiany skali z przedziału 0,2 -f-l,2 w zależności od rodzaju technologii procesu. Najczęściej stosowana wartość wykładnika wynosi 0,0. Dla tej metody obowiązuje następująca zależność: FCI = FCI - ( x K [...]

 Strona 1