Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAN TREPCZYŃSKI"

Piroliza metanu w strumieniu plazmy wodorowej z zamrażaniem produktów reakcji ciekłymi węglowodorami DOI:

Czytaj za darmo! »

Badania prowadzono w reaktorze o mocy łuku ll-f-43 kW. Zastosowanie zamrażania produktów pirolizy metanu z użyciem ciekłych węglowodorów (tzw. gazoliny) zamiast zamrażania przeponowego powoduje zmniejszenie zużycia energii w procesie otrzymywania C2H2 oraz C2H2 i C2H4, a także zwiększenie osiąganego stężenia tych produktów w mieszaninie poreakcyjnej. Acetylen powstaje w przejściowym stadium wysokotemperaturowego procesu pirolizy węglowodorów alifatycznych *). Oznacza to, że mieszaninę reagujących gazów [...]

 Strona 1