Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Herimitsinjo Rajaoalison"

Zmiany dynamicznych właściwości mechanicznych piaskowca istebniańskiego nasyconego solanką pod wpływem temperatury i naprężenia DOI:10.15199/62.2019.5.22


  Piaskowce istebniańskie są uważane za skałę osadową charakteryzowaną jako piaskowiec kwarcowy o drobnoziarnistej strukturze i ze spoiwem krzemionkowo-gliniastym. Ich barwa jest zasadniczo żółta, żółtobeżowa, szara lub rdzawa. Warstwy piaskowca istebniańskiego są nałożone poziomo pod niewielkim kątem. Drobnoziarnista masa otacza gruboziarniste frakcje pojedynczych ziaren, a materiał cementujący ziarna jest w ilości poniżej 15%. Skała taka jest uważana za arenit. Właściwości skał osadowych wynikają zarówno z ich chemizmu, jak i ułożenia oraz połączenia ze sobą ziaren i lepiszcza skały. Skała ma właściwe dla swojej budowy i genezy parametry mechaniczne. Chemiczna geneza skały może odpowiadać za długoczasowe interakcje uwidaczniające się jako pęknięcia, spękania, przenoszenie masy czy proces akumulacji w skale rozpuszczonych substancji przenoszonych przez infiltrującą wodę. Właściwości mechaniczne skał wpływają na procesy mogące prowadzić do powstania odkształceń uwidaczniających się w krótkim czasie, a zwłaszcza podczas odprężenia górotworu przez wykonany otwór wiertniczy. Wraz z głębokością otworu wiertniczego stopniowo wzrasta temperatura i naprężenie panujące w górotworze. Parametry te w bliskim sąsiedztwie otworu wpływają na naprężenia w skale otaczającej otwór. Ponadto podczas wiercenia otworów przepływająca płuczka wiertnicza zaburza rozkład temperatury, wpływając na stan naprężeń. Zaprezentowane badania wpisują się w istotny obecnie nurt zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym państwa1). W tym zakresie prowadzone są badania dotyczące zarówno proekologicznego wykorzystania kopalnych źródeł energii2), jak i rozwoju technologii umożliwiających efektywne wykorzystanie odnawialnych zasobów 802 98/5(2019) energii3-5). Wydaje się, że w[...]

 Strona 1