Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata WIECZORSKA"

Analiza możliwości przedłużania czasu eksploatacji zrewitalizowanego staliwnego kadłuba turbiny parowej DOI:10.15199/24.2019.2.4


  Wprowadzenie. Przedłużenie czasu pracy urządzeń energetycznych wykonuje się na bardzo różne sposoby. Dotyczą one m. in. elementów turbin o mocy od kilkudziesięciu do 500 MW. Zakłada się, że po przeprowadzeniu remontów modernizacyjno-odtworzeniowych, okres bezpiecznej eksploatacji można przedłużyć nawet do 20-25 lat, co oznacza, że sumaryczny czas eksploatacji niewymienionych elementów może przekroczyć 350 000 godzin [8, 9]. Według raportów na temat stanu polskiej gospodarki energetycznej można stwierdzić, że ze względu na zły lub niezadawalający stan techniczny polskich bloków energetycznych do roku 2030 powinno zostać wyłączone z eksploatacji aż 60% siłowni energetycznych o łącznej mocy ok. 20 000 MW. Ponad 40% bloków energetycznych pracuje już ok. 40 lat, natomiast 15% z nich ma już ponad 50 lat [3, 8], co oznacza, że istnieje konieczność ich zatrzymania oraz odłączenia. Aby zniwelować wspomniane ubytki mocy, powinny zostać podjęte inwestycje mające na celu budowę nowych bloków energetycznych, co wymaga ogromnych nakładów finansowych, jak i długiego czasu realizacji. Alternatywą są remonty i modernizacje istniejących bloków energetycznych, których zaletą są dużo mniejsze nakłady finansowe, jak i krótszy czas realizacji projektów. Wspomniane remonty oraz modernizacje turbozespołów polegają na wymianie zużytych części, co powoduje przywrócenie lub podwyższenie sprawności danej turbiny [4, 5, 8]. Celem pracy było przeprowadzenie analizy żywotności kadłuba turbiny parowej WP dla elektrociepłowni EC Gdynia TG1 w ramach przeprowadzonego remontu. Zakres pracy obejmował możliwości przywrócenia do eksploatacji kadłuba turbiny parowej wykonanej ze staliwa G20Mo5, co jest uwarunkowane stopniem zdegradowania materiału. Przed podjęciem napraw takiego kadłuba muszą zostać wykonane wstępne badania materiałowe, które z[...]

 Strona 1