Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD M. BARTCZAK"

Proces reformingu metanu ditlenkiem węgla - możliwości badawcze metod symulacji komputerowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości zastosowania wielu metod symulacji komputerowej do modelowania złożonych układów chemicznych. Ilustracją tych metod są przeprowadzone obliczenia mające na celu wyjaśnienie mechanizmu procesu reformingu metanu ditlenkiem węgla na metalach przejściowych (Pd, Ni). Projekt obejmuje symulację metodą Dynamiki Molekularnej struktury powierzchniowej metali Ni, Pd i warstw metal[...]

 Strona 1