Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA GRYGORUK"

Badania nad adsorpcją dynamiczną par tert-butylobenzenu na węglu aktywnym otrzymanym z pestek owoców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji par tert-butylobenzenu (TBB) na warstwach węgli aktywnych w warunkach dynamicznych. Proces przebicia warstw zilustrowano krzywymi wyjścia (izoplanami) TBB. Analizowano wpływ rodzaju węgla (struktury mikroporowatej wyznaczonej z równania Dubinina-Raduśkeνića1)) oraz jego uziarnienia na przebieg izoplan, pojemność dynamiczną i efektywność adsorpcji. W[...]

 Strona 1