Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA DERYŁO-MARCZEWSKA"

Opis równowag adsorpcyjnych dla układów typu: rozcieńczony wodny roztwór kilku substancji organicznych - węgiel aktywny

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania procesu adsorpcji substancji organicznych z jednoskładnikowych, dwuskładnikowych, trójskładnikowych i czteroskładnikowych rozcieńczonych roztworów wodnych na powierzchni węgla aktywnego. Wyznaczono izotermy adsorpcji kwasu benzoesowego, kwasu salicylowego, p-nitrofenolu, benzenu i ich mieszanin. Stwierdzono przydatność modelu teoretycznego do oszacowania wielkości ads[...]

 Strona 1