Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jan Cz. Dobrowolski"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ - recenzje

Czytaj za darmo! »

David O. Hayward MECHANIKA KWANTOWA DLA CHEMIKÓW PWN, Warszawa 2007, ISBN 978-83-01-14950-5, stron 256, cena 39.90 zł. Wydany w serii "Niezbędnik chemika" recenzowany podręcznik miał już wiele wydań w krajach anglosaskich. Wydany został w 2002 r. w Wielkiej Brytanii przez Royal Chemical Society, a w 2004 r. w Australii przez wydawnictwo Wiley & Sons. W Polsce ukazał się w bardzo dobrym [...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Dr Anna Łabudzińska-Radwan (27 stycznia 1932 r. Łódź - 4 listopada 2012 r. Warszawa)


  Mgr Anna Łabudzińska w maju 1955 r. ukończyła studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęła pracę w Zakładzie Fizyki Technicznej Instytutu Chemii Ogólnej, który był spadkobiercą przedwojennego żoliborskiego Chemicznego Instytutu Badawczego i poprzednikiem obecnego Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego. Zakład ten tworzyła wówczas od podstaw mgr Janina Świętosławska-Ścisłowska, córka jednego z największych polskich fizykochemików, prof. Wojciecha Świętosławskiego. Dzięki staraniom prof. Mariana Świderka, dyrektora Instytutu, oraz zagranicznym funduszom uzyskanym za przedwojenny patent na syntetyczny kauczuk, zakład ten został szybko wyposażony w nowoczesną, jak na owe czasy, aparaturę. Były to spektrografy, dyfraktometr rentgenowski, a także spektrometry do pomiarów w zakresie UV/VIS z detekcją wizualną i za pomocą fotokomórek. Ta aparatura w "rękach" mgr J. Świętosławskiej i kierowanych przez nią pracowników pozwoliła stworzyć wiodący w Polsce zespół, zajmujący się głównie analizą spektroskopową produktów przemysłowych. Mgr J. Świętosławska, zapewne wspierana mądrą radą Ojca, utworzyła zespół prawdziwie interdyscyplinarny. Większość stanowili chemicy, głównie z UW, ale byli także fizycy i matematycy. W przeciwieństwie do chemików, absolwenci fizyki znali dobrze molekularną fizykę kwantową i jej doświadczalne zastosowania. Mgr Anna Łabudzińska była w 1955 r. bardzo potrzebna w Zakładzie. Jednym z pierwszych Jej zadań badawczych była tajna praca dla wojska, dotycząca materiałów maskujących. Zadanie było ważne, trudne i ambitne. Celem było wynalezienie takiego materiału, który naniesiony na płachty przykrywające sprzęt wojskowy sprawiałby, że nie był on widoczny w podczerwi[...]

Zastosowanie metody chemii kwantowej do wyznaczania geometrii i energii substratów, produktów oraz stanu przejściowego na przykładzie reakcji utleniania propylenu do tlenku propylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki obliczeń teoretycznych energetyki reakcji utleniania propylenu do tlenku propylenu nadtlenkiem wodoru w obecności heterogenicznego katalizatora tytanowego. Do obliczeń zastosowano metodę B3LYP/631G*. The quantum chemical DFT B3LYP/631G* method was used for calcn. of energy and transition state parameters of the oxidn. of propylene to propylene oxide in presence of a het[...]

 Strona 1