Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"SEWERYN GINALSKI"

Polski przemysł nieorganiczny dziś i perspektywy jego rozwoju

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obecną sytuację i prognozy rozwoju przemysłu nieorganicznego w Polsce ze specjalnym uwzględnieniem modernizacji instalacji produkcyjnych, a także zachodzących zmian własnościowych i kierunków dalszej prywatyzacji zakładów nieorganicznych. Omówiono również znaczenie przemysłu nieorganicznego dla gospodarki narodowej. Mgr inż. Seweryn GINALSKI w roku 1962 ukończył Wydział Che[...]

Przemysł kwasu siarkowego na świecie i w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aktualny stan w krajowym przemyśle kwasu siarkowego na tle światowej sytuacji w tym dziale przemysłu. Omówiono metody produkcji H2SO4 i jego bazę surowcową, a także prognozy wielkości produkcji i zapotrzebowania na H2SO4 was siarkowy jest podstawowym produktem nieorganicznym mającym wszechstronne zastosowanie w gospodarce. W przemyśle chemicznym jest używany m.in. do produ[...]

Polski przemysł nieorganiczny. Dokonania i perspektywy

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu krajowej produkcji nawozów fosforowych i kompleksowych, siarki kopalnej i pochodzącej z odzysku, kwasu siarkowego, sody kalcynowanej, średnio- i małotonażowych chemikaliów nieorganicznych oraz odczynników chemicznych. Określono perspektywy rozwoju produkcji nawozów fosforowych. A review covering production of phosphatic and complex fertilizers, run-of-mine and recycled S[...]

 Strona 1