Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr GołęBiewski"

Optymalizacja warunków oznaczania pozostałości rozpuszczalników w substancji farmaceutycznej metodą chromatografii gazowej

Czytaj za darmo! »

W sposób syntetyczny przedstawiono wpływ różnych czynników, dodatków i zmiany parametrów chromatograficznych oraz dobór warunków wraz z ukazaniem ich możliwości i ograniczeń, na rozdział lotnych rozpuszczalników organicznych pozostałych w aktywnej substancji farmaceutycznej, zarówno metodą klasycznej chromatografii gazowej, jak i techniką analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace). Effec[...]

Walidacja metody HPLC stosowanej dla kontroli procesu mycia aparatury przy wytwarzaniu substancji farmaceutycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki optymalizacji i walidacji metody HPLC użytej do oznaczania substancji czynnych w procesach mycia aparatury użytej przy produkcji substancji farmaceutycznej. Przedyskutowano parametry optymalizacji i walidacji. The high-performance liq. chromatog. used for detn. of residual active substances during cleaning apps. for pharmaceutical prodn. was optimized and validated. The[...]

 Strona 1