Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW BADOWSKI"

Wpływ obróbki cieplnej włókien węglowych na ich budowę mikrokrystaliczną i trwałość termiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej włókien węglowych, przeprowadzonej w temp. 2000°C, 2400°C i 2600°C, na ich budowę mikrokrystaliczną oraz trwałość termiczną w atmosferze powietrza. Do badań użyto włókien węglowych otrzymywanych na skalę przemysłową z paku naftowego. Budowę mikrokrystaliczną badanych włókien określano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, a trw[...]

Analiza termiczna i mikrostrukturalna modyfikowanego grafitu naturalnego

Czytaj za darmo! »

Grafit naturalny poddano silnemu utlenieniu chemicznemu za pomocą roztworu kwasu nadtlenosiarkowego. W celu rozprężenia otrzymanego grafitu interkalowanego poddano go szokowi termicznemu w temp. ok. 950°C. Próbki grafitu wyjściowego, interkalowanego i rozprężonego badano metodami analizy termicznej i rentgenowskiej analizy mikrostrukturalnej. Badania derywatograficzne wykazały, że w zakresi[...]

 Strona 1