Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA TRUSZ-ZDYBEK"

Działanie mutagenne zanieczyszczeń wody dezynfekowanej chlorem w zależności od zawartości w niej ogólnego węgla organicznego i jonów amonowych

Czytaj za darmo! »

Badaniom poddano 9 rodzajów wody modelowej dezynfekowanej chlorem. Do testu Salmonella przeprowadzanego na szczepie testowym TA100 wprowadzano acetonowe ekstrakty wód modelowych o różnej zawartości OWO i amoniaku. Wraz ze wzrostem stężenia tych substancji wzrastało w wodzie dezynfekowanej stężenie takich chloropochodnych, jak AOX i kwasy chlorooctowe, nasilało się również mutagenne działa[...]

 Strona 1