Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA PACER"

Stabilizacja wodnej dyspersji proszkowej farby epoksydowej polimerami akrylowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania budowy i właściwości powierzchniowo czynnych wodnych roztworów polimerów akrylowych użytych do stabilizacji wodnej dyspersji proszkowej farby epoksydowej. Stosując pomiar pH, metody wiskozymetrii i konduktometrii, badano poli(kwas akrylowy), poli(kwas metakrylowy), poli(amid akrylowy) i poli(amid metakrylowy). Na podstawie badań sedymentacyjnych stwierdzono, że dyspersj[...]

 Strona 1