Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA MAGDZIARZ"

Węgle aktywne jako templaty do tworzenia faz aktywnych katalizatorów. Wysokotemperaturowa konwersja tlenku węgla parą wodną na promowanych kontaktach magnetytowych

Czytaj za darmo! »

Spreparowano katalizatory magnetytowe metodą odwzorowania ("templatowania") struktury porowatej węgla aktywnego (RO 0.8 Extra, Norit). Jako dodatków użyto tlenków chromu, miedzi oraz rutenu. Zbadano aktywność katalityczną otrzymanych układów w reakcji wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) parą wodną (WTKCO). Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze różniczkowym pod ciśnieniem 2,5[...]

 Strona 1