Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW GRZEGORCZYK"

Optymalizacja właściwości katalizatorów niklowych parowego reformingu węglowodorów otrzymywanych metodą osadzania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad określeniem składu nośnikowych katalizatorów niklowych parowego reformingu węglowodorów, otrzymywanych metodą osadzania, zapewniającego najkorzystniejsze właściwości kontaktów. Katalizatory wytworzone z technicznych surowców (Ni, MgO, A12O3) wykazują dużą aktywność i znaczną odporność na zawęglanie, gdy zawierają ok. 15% wag. Ni i ok. 40% wag. MgO oraz gdy zost[...]

Nowa metoda otrzymywania katalizatorów niklowych reformingu parowego węglowodorów

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości katalizatorów niklowych osadzonych na nośniku, przeznaczonych do reformingu parowego węglowodorów. Są one otrzymywane przez wytrącanie zasadowych tlenków niklu i magnezu w wyniku zmieszania zawiesiny tlenku magnezu i tlenku glinu z roztworem azotanu niklu II. Zaproponowana nowa metoda otrzymywania katalizatorów o zwiększonej odporności na zawęglanie i wysokiej aktywnośc[...]

 Strona 1