Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Beata ŁUCZAK"

Najnowsze trendy

Czytaj za darmo! »

Gdybym nazywała się Eldrick "Tiger" Woods lub Bobby Jones trafiłabym do Augusta w amerykańskim stanie Georgia znacznie wcześniej. Należę jednak do grona nie najsłynniejszych golfistów, lecz członków American Society for Quality (z ang. Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości). Dlatego powodem mojego przybycia tam była konferencja "17th Annual Audit Conference" zorganizowana przez Sekcję Auditowania wspomnianego stowarzyszenia. I tak znalazłam się w gronie prawie trzystu osób, głównie Amerykanów, którzy chcieli w ten sposób poprawić swój warsztat pracy i poznać najnowsze trendy w auditowaniu. Już na miejscu okazało się, że przypadła mi zaszczytna rola reprezentowania na tym forum nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. Co łączy auditowanie i grę w golfa?[...]

Przedstawiciel kierownictwa wg ISO 9001:2008

Czytaj za darmo! »

Pełnomocnik ds. SZJ ma ściśle współpracować z członkami kierownictwa.Normy podlegają różnym interpretacjom w znacznie większym stopniu, niż regulacje prawne. Minione lata pokazały, że ISO 9001 nie jest wyjątkiem. Takie sytuacje są jednak niepożądane. Mogą bowiem prowadzić do poważnych konsekwencji. Przykładowo, jeśli rozbieżności w rozumieniu tekstu danego wymagania przez użytkownika normy w stosunku do intencji jej autorów okażą się na tyle duże, że dochodzi do wystąpienia niezgodności jeszcze zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania mające na celu spełnienie tego wymagania. Doraźnym rozwiązaniem, jakie członkowie Komitetu Technicznego ISO/TC 176 odpowiedzialnego za ww. standard stosowali od listopada 2003 roku było opracowywanie oficjalnych interpretacji (ang. sanction[...]

Geneza zmian w normie ISO 9001:2008

Czytaj za darmo! »

Każda norma wydawana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną musi być poddawana przeglądowi co 5 lat.We wrześniu 2005 roku podczas spotkania członków Międzynarodowego Forum Akredytacji (ang. International Accreditation Forum - IAF) i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), które odbyło się w Auckland w Nowej Zelandii, przedstawiciel renomowanej jednostki certyfikującej zaprezentował wyniki analizy licznych skarg zgłaszanych przez jej kluczowych klientów. Narzekali w nich, że nie mogą dłużej polegać na dostawcach, którym przyznano certyfikaty na zgodność z normą ISO 9001. Wystąpienie tak bardzo wstrząsnęło członkami IAF, że postanowili od razu zająć się tą sprawą . Oto w jaki sposób wspomniana prezentacja wpłynęła na kształt normy ISO 9001:2008. Skutki błędów w łańcuchu dostaw W otoczeniu biznesowym, w którym marże systematycznie się kurczą, konkurencja jest ostra, a klienci coraz bardziej wymagający, krytycznym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy lub jej porażce staje się walka o utrzymanie klientów . Nawet niewielki spadek ich liczby może bowiem w znacznym stopniu wpłynąć na osiągane zyski. Koszty stałe są ponoszone bez względu na wielkość produkcji lub sprzedaży, a więc nie zależą Dougherty R. A., Palmes P.: Back to basics, The Auditor, 2008, Vol. 3 No 5, s. 10 Calloway J.: 10 steps to keeping customers loyal, Quality Digest, 21 /10/2009, http://www.qualitydigest.com/inside/quality-insidernews/ keeping-customers-loyal.html od liczby klientów. Zatem jeśli firma chce osiągać zakładany poziom zysku, by móc powiększać swoje zasoby i kontynuować inwestycje konieczne do rozwoju, jej priorytetem powinno stać się utrzymanie kosztów stałych na co najmniej niezmiennym poziomie oraz zapewnienie sobie lojalności klientów . Producenci i usługodawcy są uzależnieni od swoich dostawców. W procesach gospodarowania nieustannie dochodzi do kolejnego przekazywania dóbr i oddziaływania na nie ze strony [...]

Geneza zmian w normie ISO 9001:2008

Czytaj za darmo! »

Grupa robocza WGI przedstawiła ekspertom pracującym nad aktualizacją normy ISO 9001:2008 wykaz interpretacji i zwróciła się z prośbą o wzięcie ich pod uwagę przy wprowadzaniu zmian do normy.W artykule "Geneza zmian w normie ISO 9001:2008 (1)" zamieszczonym w numerze 4’2010 naszego miesięcznika przedstawiono wydarzenia, które wpłynęły na kształt najnowszej wersji ww. standardu. Z tego artykułu wynika, że prace nad aktualizacją normy ISO 9001 stanowiły jedno z szeregu działań podejmowanych od września 2005 roku na zlecenie Międzynarodowego Forum Akredytacji IAF (International Accreditation Forum) w celu zwiększenia zaufania przedsiębiorców oraz konsumentów do wystawianych certyfikatów i w konsekwencji do przywrócenia marce "ISO 9001" należnej jej renomy. Okazuje się, że dużą rolę w osiągnięciu tego celu przypisuje się użytkownikom normy ISO 9001. Kogo należy rozumieć pod pojęciem "użytkownicy normy ISO 9001"? Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO do ich grona zalicza oprócz organizacji opierających na niej swoje systemy zarządzania jakością, także przedstawicieli krajowych komitetów normalizacyjnych, jednostki akredytujące, jednostki certyfikujące, trenerów prowadzących szkolenia w zakresie normy ISO 9001:2008, systemu zarządzania jakością i jego auditowania oraz konsultantów. Być może niektórzy zastanawiają się teraz, w jaki sposób najnowsza wersja normy ISO 9001 może wspomóc osiągnięcie założonego celu, skoro wiele osób uważa, że wprowadzone do niej zmiany są prawie niezauważalne? Spotkałam się z opinią, że http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/ iso_9000_iso_14000/iso_9001_2008/implementation_guidance_for_ iso_9001_2008.htm oczekiwania były nieco większe. Z długo oczekiwanej na horyzoncie chmury spadł deszcz, który nie wywoła rewolucyjnych zmian w aktualnie funkcjonujących systemach zarządzania jakością. Niektórzy sądzą też, że członkowie komitetu technicznego 176/SC 2 postanowili s[...]

Geneza zmian w normie ISO 9001:2008

Czytaj za darmo! »

Grupa robocza WGI przedstawiła ekspertom pracującym nad aktualizacją normy ISO 9001:2008 wykaz interpretacji i zwróciła się z prośbą o wzięcie ich pod uwagę przy wprowadzaniu zmian do normy.ISO 9001:2008 jest łatwiejszą do zrozumienia wersją ISO 9001:2000 i zawiera te same wymagania. Nie wprowadzono żadnego nowego wymagania. Nie usunięto żadnego z dotychczasowych wymagań. W całej normie zmieniono sformułowanie "wymagania ustawowe i przepisów" (ang. statuory and regulatory requirements) na "przepisy prawne i inne" (ang. legal requirements). We wprowadzeniu do normy w p. 01 Postanowienia ogólne określono, że wymagania te mają zastosowanie do wyrobu. Zmieniono termin "jakość" na "zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobu". Zmieniono termin "zidentyfikować" na "określić". Uwzględniono wyniki badania 2004 International User Feedback Survey, wprowadzając zmiany w punkcie: - p. 4.2 "Wymagania dotyczące dokumentacji". Zwiększono kompatybilność z normą ISO 14001:2004, wprowadzając zmiany w punktach: - p. 4.2.3 Nadzór nad dokumentami. - p. 4.2.4 Nadzór nad zapisami. Poprawiono kompatybilność z normą ISO 9000:2005 - ujednolicono definicje niektórych pojęć, takich jak - "weryfikacja", "walidacja", "wyposażenie do monitorowania i pomiarów", "przegląd". Beata ŁUCZAK Geneza zmian w normie ISO 9001:2008 (3) Grupa robocza WGI przedstawiła ekspertom pracującym nad aktualizacją normy ISO 9001:2008 wykaz interpretacji i zwróciła się z prośbą o wzięcie ich pod uwagę przy wprowadzaniu zmian do normy. Ułatwiono spełnianie wymagań normy przez organizacje świadczące usługi, wprowadzając zmiany w punkcie: - p. 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Członkowie Komitetu Technicznego ISO/TC 176 już w poprzedniej wersji znacznie poprawili język, którym opisali wykorzystanie normy ISO 9001 do wszystkich typów wyrobów. Jednakże niektóre wymagania okazały się nadal trudne do zastosowania przez organizacje świadczące usługi. Chodzi o pewne wyma[...]

Geneza zmian w normie ISO 9001:2008


  Polska po raz pierwszy znalazła się w rankingu dziesięciu krajów z największym przyrostem liczby wystawionych certyfikatów ISO 9001.12 listopada 2010 roku minął dwudziestoczteromiesięczny okres przejściowy i odtąd wszystkie akredytowane certyfikaty na zgodność z normą ISO 9001:2000 i/lub PN-EN ISO 9001:2001 straciły ważność. Co to oznacza dla użytkowników tej normy? Jak ten czas został przez nich wykorzystany? Czy sposób, w jaki dostosowywano systemy zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2008 przyniósł firmom wymierne korzyści? Czy dzięki temu poprawiła się ich sytuacja na rynku? Czy przedsiębiorcy i konsumenci zaczynają mieć coraz większe zaufanie do certyfikatów ISO 9001 wystawianych po 2005 roku? W artykule "Geneza zmian w normie ISO 9001:2008 (1)" zamieszczonym w numerze 4’2010 Problemów Jakości wyjaśniono, że prace nad aktualizacją normy ISO 900:2000 stanowiły jedno z szeregu działań podejmowanych od września 2005 roku na zlecenie Międzynarodowego Forum Akredytacji IAF (International Accreditation Forum) w celu przywrócenia marce "ISO 9001" należnej jej renomy. Opisano tam również wydarzenia, które wpłynęły na kształt najnowszej wersji ww. standardu. Odpowiedzi na postawione na wstępie pytania pokażą trend w tym zakresie. Należy przypomnieć podejście wobec dostosowywania systemów zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001 z 2008 roku, jakie zaproponowali członkowie Komitetu Technicznego ISO/TC 176 decydujący o wprowadzonych zmianach, m.in. Lorri Hunt, John E. West i Nigel H. Croft. I dopiero wtedy można omówić poszczególne etapy składające się na ten proces wraz z podaniem przykładów. Taka kolejność pozwoli spojrzeć na systemy zarządzania jakością z szerszej perspektywy, tj. z perspektywy otoczenia zewnętrznego, w którym funkcjonuje organizacja i jego wpływu na Komunikat PKN z dnia 02/03/2009 osiągane wyniki. Dzięki temu łatwiej będzie dostrzec zmiany, jakie warto było wprowadzić do systemu, by [...]

 Strona 1